Omnicompact

Omnicompact

Popis produktu

V případě poplachu samozavírací, tepelně izolační protipožární uzávěr v provedení zvedacích šachovnicových dveří ve svislé montážní poloze a směru zavírání.

Směr uzavřeníod shora dolů
Odolnost proti ohniEI 30 - EI 120 | testováno podle EN 1634-1:2014-03 | klasifikováno podle EN 13501-2:2016
Zavírací cyklyC0, C1, C2 | testováno podle EN 12605:2000-08 | klasifikováno podle EN 13501-2:2016
ProstředíNeberou se v úvahu zvláštní podmínky prostředí (např. vlhkost > 80 %, okolní teplota < 5 °C a > 45 °C, zatížení větrem atd.)
Viditelné plochy skříně a vodicích lištPozinkované | RAL - hladké - hedvábný lesk - standardní barevný odstín | NCS - standardní barevný odstín
Omnicompact

Legendární součásti systému:
1 = Detektor kouře
2 = Kryt
3 = Vodicí lišty
4 = Montážní držák
5 = Lišta
6 = Koncový prvek
7 = Pohonný motor
8 = Ovládání s ovládací jednotkou
9 = Ruční uvolnění volitelné (ruční uvolnění je nutné, pokud je ovládání s ovládací jednotkou vyšší než 1,4 m) nad horní hranou hotové podlahy)

Právní rozměry:
Těleso
q = světlá nedokončená výška
x = světlá nedokončená šířka
systém
s = výška systému
r = vymazat systémovou výšku
y = vymazat šířku systému
z = šířka systému
pouzdro
t = hloubka
t1 = konzola
t2 = prostorové nároky strop ovládací skříňky
h = Výška
v = Posun mezi vodicí lištou a krytem vinutí
vodicí lišta
a = šířka
b = hloubka

Rozměry a struktura systému

Kombinace klasifikací nebo poměr světlé šířky systému a světlé výšky systému může snížit uvedené maximální rozměry a rozměry skříně a vodicích lišt se mohou lišit. Platí specifikace uvedené v nabídce.

KlasifikaceVelikost max.* [y x r] v mmTkanina/komponentTloušťka stěny** v mmPlášťVodicí kolejnice
EI1 306450 x 6225Lišta240A, B, CTyp 1
EI2 306450 x 6225Lišta240A, B, CTyp 1
EI1 606450 x 6225Lišta240A, B, CTyp 1
EI2 606450 x 6225Lišta240A, B, CTyp 1
EI1 906450 x 6225Lišta240A, B, CTyp 1
EI2 906450 x 6225Lišta240A, B, CTyp 1
EI1 1204300 x 4150Lišta240A, B, CTyp 1
EI2 1204300 x 4150Lišta240A, B, CTyp 1
C0, C1, C26000 x 5598Lišta


Situace instalace musí být v souladu s požadavky stavebních předpisů země instalace. Požární odolnost nosné konstrukce stropu nebo stěny a přilehlých prvků musí odpovídat alespoň požární odolnosti požárního uzávěru a/nebo kouřotěsného závěsu. Musí být předložen důkaz o stabilitě a použitelnosti přilehlých stěn a součástí za běžných okolních podmínek a v případě požáru. Viz také poznámky ke standardní nosné konstrukci v normě EN 1366-7:2004 nebo EN 1363-1:2020. Protipožární systém nesmí být zatížen žádným dalším zatížením kromě vlastní hmotnosti, a to ani v případě požáru.
* Odchylky od rozměrů na vyžádání
** zkoušené typy stěn podle montážního návodu

Plášť


Omnicompact
Překrytí nadpraží a svislý těsnicí rám s konzolou
Typ 1
Omnicompact
Zavěšení hnacího hřídele se světlou šířkou > 4500 mm pomocí šibenice
Typ 2
Omnicompact
Zavěšení hnacího hřídele se světlou šířkou > 4500 mm nad stropem
Typ 3

Vodicí lišty


Omnicompact
Typ 1
Omnicompact