Produktu - Universal-B

Universal-B

Popis produktu

Univerzální řešení splňující vysoké estetické nároky díky svému hladkému povrchu: robustní posuvný uzávěr v uzavřené konstrukci (uzávěr je umístěn v „pouzdře“). Posuvná část uzávěru je schovaná v krytu, pokud je uzávěr „zaparkovaný“. Systém je založen na nosné ocelové konstrukci, která je obložena deskami Promatect-H. Stěny mohou být kompletně nahrazeny prvky uzávěru až do výše patra. Universal-B je vhodný pro přerušované a oddělené dopravníkové systémy, kterými jsou například pásové, válečkové a řetězové dopravníky, třídící systémy a novinové transportéry.

Universal-B

Konstrukce

požární uzávěr pro dopravníkové tratě

Směr uzavírání

zleva doprava • zprava doleva • z vrchu dolů • zespoda nahoru

Požární odolnost

T 90

Znovuotevření

manuálně

Vhodné pro

přerušovaný dopravník • spojitý pásový dopravník • spojitý pojezdový vozík • třídící systém • novinový transportér • spojitý řetězový dopravník • spojitý válečkový dopravník • spojitý dopravník • trať se sklonem • kruhový řemenový dopravník

  • Universal-B
  • Universal-B
  • Universal-B
  • Universal-B
  • Universal-B
  • Universal-B
Konstrukční provedení - horizontální

a220 (375)b258(310)c300(350)d145s74M485


a220 (375)b258(310)c300(350)d145s74M485

Požadovaná kvalita stěny

Zdivo

d ≥ 240 mm

Beton

d ≥ 140 mm

Pórobeton

d ≥ 200 mm

Technická proveditelnost

LH

200 mm - 2700 mm

LB

200 mm - 2500 mm

Konstrukční provedení - vertikální

a200(230)c280(310)e165s74


a200(230)c280(310)e165s74

Požadovaná kvalita stěny

Zdivo

d ≥ 240 mm

Beton

d ≥ 140 mm

Pórobeton

d ≥ 200 mm

Technická proveditelnost

LH

200 mm - 2700 mm

LB

200 mm - 2500 mm