Produktu - Universal-S

Universal-S

Popis produktu

Univerzální střešní uzávěr Universal-S je zkonstruován jako robustní posuvný uzávěr, který je vhodný pro montáž s omezeným místem na stropě a podlaze. Oblastí použití je například požární ochrana pro etážové dopravníky a odpadové šachty. Systém slouží k přepažení a utěsnění průchozích podpěr a nosných prostředků pomocí manžet. V závislosti na místě montáže může být uzávěr vyroben v jednodílném nebo vícedílném provedení. Není potřeba žádné obložení šachty zvedáku. Splňuje požadavky třídy požární odolnosti T 90 a je přezkoušen dle DIN 4102-5.

Universal-S

Konstrukce

požární uzávěr pro dopravníkové tratě

Směr uzavírání

zleva doprava • zprava doleva

Požární odolnost

T 90

Znovuotevření

manuálně

Vhodné pro

etážový dopravník • odpadové šachty • etážové zvedáky

Konstrukční provedení - Systémový výkres

a 285 b 215 c 262 s 100 M 195


a 285 b 215 c 262 s 100 M 195

Požadovaná kvalita stropu

Železobeton

d ≥ 150 mm

Technická proveditelnost

LH

400 mm - 900 mm

LB

200 mm - 800 mm