Produktu - Fiberseal-RS

Fiberseal

Systém: Fibershield® | Série: Fiberseal

Popis produktu

V případě poplachu samozavírací kouřový uzávěr textilní konstrukce nebo tepelně neizolační protipožární a kouřový závěs ve svislé poloze a směru zavírání.

Fiberseal-RS

Konstrukce

Kouřotěsný uzávěr textilní konstrukce nebo tepelně neizolační protipožární a kouřotěsný závěs

Doklad

Označení CE podle EN 16034:2014 ve spojení s EN 13241:2003+A2:2016

Směr uzavírání

z vrchu dolů

Požární odolnost

E 0 – EW 120 • přezkoušeno podle EN 1634-1:2014+A1:2018 • klasifikováno podle EN 13501-2:2016

Ochrana proti kouři

klasifikováno podle EN 13501-2:2016

Uzavírací cykly

C0, C, C1, C2 • přezkoušeno podle EN 12605: 2000-08 a EN 12604:2017-12 • klasifikováno podle EN 13501-2:2016

Požární chování textilu

A2-s1, d0; B-s1, d0; E-d2 • přezkoušeno podle ISO 1716 a EN 13823 nebo ISO 11295-2 • klasifikováno podle EN 13501-1:2018

Ekologické předpoklady

nezohledňuje zvláštní podmínky prostředí (např. vlhkost > 80 %, okolní teplota < 5 °C a > 45 °C, zatížení větrem atd.).

viditelné povrchy pláště, vodicích kolejnic a koncového pásu

Pozinkované, standardní odstín RAL a NCS

Konstrukční provedení - Systémový výkres

1 hlásič kouře 2 skříň 3 vodicí lišta 4 řídicí modul 5 spouštěcí zařízení q světlá hrubá konstrukční výška x světlá hrubá konstrukční šířka s výška systému r světlá výška systému y světlá šířka systému z šířka systému t hloubka h výška v odchylka mezi skříní a vodicí lištou a šířka b hloubka c zakrytí


1 hlásič kouře 2 skříň 3 vodicí lišta 4 řídicí modul 5 spouštěcí zařízení q světlá hrubá konstrukční výška x světlá hrubá konstrukční šířka s výška systému r světlá výška systému y světlá šířka systému z šířka systému t hloubka h výška v odchylka mezi skříní a vodicí lištou a šířka b hloubka c zakrytí

Klasifikace
Ochrana proti ohni

Velikost max.**
[y x r] v mm

Tkanina

Síla stěny*
v mm

Plášť

Vodicí kolejnice

E 120

8792 x 5000

Heliotex

175

Typ B, C, D, E

Typ 1, 2

EW 90

8792 x 6000

Heliotex

150

Typ B, C, D, E

Typ 1, 2

EW 120

4340 x 2700

Heliotex

175

Typ B, C, D, E

Typ 1, 2

C2

7500 x 5000

Heliotex

Sa***

103,6 m

Protex 600 2S

150

Typ B, C, D, E

Typ 1, 2

Sa***

117,2 m

Protex 1100 2S

150

Typ B, C, D, E

Typ 1, 2

Sa***

76,8 m

Heliotex

150

Typ B, C, D, E

Typ 1, 2

S200

Oblast 25,2 m2
Délka kloubu od 20,1 m

Protex 600 2S
Protex 1100 2S
Heliotex

** Instalační situace musí být v souladu s požadavky stavebních předpisů země instalace. Požární odolnost nosné konstrukce stropu nebo stěny a přilehlých prostorů Požární odolnost nosné konstrukce stropu nebo stěny a přilehlých prvků musí odpovídat alespoň požární odolnosti požárního a/nebo kouřotěsného uzávěru, požárního a/nebo kouřotěsného závěsu. Musí být předložen důkaz o stabilitě a použitelnosti přilehlých stěn a součástí za běžných okolních podmínek a v případě požáru. Viz také poznámky k standardní nosnou konstrukci podle norem EN1366-7:2004 a EN1363-1:2020. Protipožární systém nesmí být zatížen žádným dalším zatížením kromě vlastní hmotnosti, a to ani v případě požáru. kromě vlastní váhy. ** Větší rozměry na vyžádání *** Délka spoje (normativní: třístranný bez koncové lišty) nesmí být překročena. **** Plocha a délka spáry (normativní: čtyřstranná) nesmí být překročeny.

Varianty montáže skříně

Montáž na stropě

Montáž na stěně

Montáž na stěně pod stropem s clonou

Vodící lišty

Standardní

Typ 1 (nástěnná montáž)

Typ 2 (montáž do ostění)

Typ 2 (montáž v nice)

Reference

Produktu - Novostavba kliniky v Mindenu

Novostavba kliniky v Mindenu

Produktu - BV WINX / Maintor

BV WINX / Maintor

Produktu - BMW Group Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ), München

BMW Group Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ), München

Produktu - Olympijská plavecká hala, Mnichov

Olympijská plavecká hala, Mnichov

Produktu - Schmidt Theater, Hamburg

Schmidt Theater, Hamburg

Produktu - InnovationSPIN | Lemgo, Německo

InnovationSPIN | Lemgo, Německo

Produktu - Nolde muzeum | Seebüll, Německo

Nolde muzeum | Seebüll, Německo