Produktu - Fibershield-E

Fibershield®-E

Popis produktu

Fibershield-E je vysoce standardizovaný produkt, čímž je ekonomicky výhodným uzávěrem s maximální šířkou 6 m a rolovací výškou až do 8 m, případně je možná šířka systému až do 7 m s rolovací výškou pouze do 5 m. Standardním pohonným systémem je zde „Gravigen“, tzn. systém je uzavírán bez energie a nutnosti protipožárních kabelů. Počet cyklů motoru je až 10 000. Uzávěr dále splňuje díky použití různých druhů tkaniny různé cíle ochrany, a to minimálně třídu C 1 dle EN 13501-2. Systém obsahuje knoflíkové vedení ve vodících lištách a volitelnou pružinovou ukončovací lištu.

Fibershield-E

Konstrukce

textilní požární uzávěr

Dosažitelné cíle ochrany

EI – s požárně bezpečnou zónou • EI – se sprinklery

Tkanina

Heliotex • Ecotex 1100 A2

Úsek bez požárního zatížení

Heliotex: EI 30/60/90 min 20/30/50 cm • Protex/Ecotex: EI 30/60/90 min 100/150/200 cm

Doklad

UB III/B-06-005 • 3102/717/07 • UB 3.1/09-021 • UB III/B-08-012 • UB III/B-08-016

Směr uzavírání

z vrchu dolů

Požární odolnost

E 30 • E 60 • E 90 • EW 30 • EW 60 • klasifikováno podle DIN EN 13501-2

Uzavírací cykly

C2

Konstrukční provedení - Systémový výkres

1 Detektor kouře 2 Kastlík 3 Vodící lišta 4 Upevňovací konzole 5 Tkanina 6 Ukončovací lišta 7 Hřídel s trubkovým motorem 8 Řídící modul 9 Ovládání 10 Tlačítko


1 Detektor kouře 2 Kastlík 3 Vodící lišta 4 Upevňovací konzole 5 Tkanina 6 Ukončovací lišta 7 Hřídel s trubkovým motorem 8 Řídící modul 9 Ovládání 10 Tlačítko

Klasifikace

Tkanina

Šířka systému

Rolovací výška

t

h

E 90 / EW 30

Ecotex 1100

≥ 1,1 m -≤ 3 m

≤ 3 m

200 mm

220 mm

EW 90

Heliotex EW

≥ 1,1 m -≤ 3 m

≤ 3 m

200 mm

220 mm

Nestandardní velikosti na vyžádání – technicky možné až do šířky 7 m (Ecotec 1100) případně až do 6 m (Heliotex)

Ukončovací lišty

Standardní

Standardní

Speciální provedení

Pružinová ukončovací lišta

 - Pružinová ukončovací lišta

Typ speciální

Varianty montáže skříně

Montáž na stěně

Na zavěšení

Montáž na stropě

Vodící lišty

Standardní

80 K

Vodící lišty - 80 K

a 80 mm b 60 mm

80 KB

Vodící lišty - 80 KB

a 80 mm b 60 mm

80 KN

Vodící lišty - 80 KN

a 80 mm b 60 mm aN 85 mm bN 70 mm

Reference

Produktu - Justiční palác, Amsterdam, Holandsko

Justiční palác, Amsterdam, Holandsko

Produktu - Dům u moře | Vídeň, Rakousko

Dům u moře | Vídeň, Rakousko

Produktu - EDGE Amsterdam West | Amsterdam, Nizozemsko

EDGE Amsterdam West | Amsterdam, Nizozemsko