Produktu - Fibershield-S

Fibershield®-S

Popis produktu

Požární ochrana, která jde až za roh: podstava uzávěru Fibershield-S může mít jak pravoúhlé rohy, tak i polygonní s úhly mezi 30° a 150°, bez nutnosti dodatečných podpěr. Vezměte také na vědomí, že máme kromě uzavřeného tvaru polygonu k dispozici i otevřený systém, který je připevněn speciálními vodícími lištami ke stěně. Pružinová ukončovací lišta slouží k hladkému uzavření až ke stropu. Požární uzávěr je uzavírán standardně hnacím systémem „Gravigen“ bez použití cizí energie. Uzávěrem Fibershield-S lze sofistikovaně využit geometrii k přepažení prostoru a současně splnit požadavky na uzavření prostoru více jak na 90 minut.

Fibershield-S

Konstrukce

textilní požární uzávěr

Dosažitelné cíle ochrany

EI – s požárně bezpečnou zónou • EW 90 • EI – se sprinklery

Tkanina

Ecotex 1100 A2 • Heliotex

Úsek bez požárního zatížení

Protex/Ecotex: EI 30/60/90 min 100/150/200 cm • Heliotex: EI 30/60/90 min 20/30/50 cm

Doklad

IBS 08062416

Směr uzavírání

z vrchu dolů

Uzavírací cykly

C1

Konstrukční provedení - Systémový výkres

1 Kouřový hlásič 2 pouzdro 3 vodicí kolejnice 4 upínací držák 5 tkanina 6 zakončovací lišta 7 trubkový motor 8 řídicí modul 9 řízení s ovládací jednotkou 10 ruční vypínač


1 Kouřový hlásič 2 pouzdro 3 vodicí kolejnice 4 upínací držák 5 tkanina 6 zakončovací lišta 7 trubkový motor 8 řídicí modul 9 řízení s ovládací jednotkou 10 ruční vypínač

Tkanina

Obvod systému

Rolovací výška (AL)

t

h

Ecotex 1100 A2

< 50 m

< 3 m

490 mm

125 mm

Ecotex 1100 A2

< 50 m

> 3 m - ≤ 6 m

490 mm

225 mm

Heliotex EW 90

< 50 m

< 2,2 m

490 mm

125 mm

Heliotex EW 90

< 50 m

> 2,2 m - ≤ 2,5 m

490 mm

225 mm

Heliotex EW 90

< 50 m

> 4,5 m - ≤ 6 m

490 mm

450 mm

Ukončovací lišty

Standardní

Standardní

Speciální provedení

S bodovkami a světelným pásem

Skříň

Standardní

Skříň (otevřená)

Skříň - Skříň (otevřená)

h 125 mm d 290 mm t 490 mm

Skříň (uzavřená)

Skříň - Skříň (uzavřená)

h 125 mm d 290 mm t 490 mm

Speciální provedení

Skříň EI (otevřená)

 - Skříň EI (otevřená)

h 240 mm d 560 mm t 600 mm

Skříň EI (uzavřená)

 - Skříň EI (uzavřená)

h 240 mm d 560 mm t 600 mm

Bezpečnostní zařízení (volitelně)

 - Bezpečnostní zařízení (volitelně)

h 125 mm d 290 mm t 490 mm S infračervené čidlo

Vodící lišty

Standardní

Vedení pro otevřené mnohoúhelníky

Vodící lišty - Vedení pro otevřené mnohoúhelníky

a 117 mm b 278 mm

Reference

Produktu - Kliniky Segeberger

Kliniky Segeberger