SYSTÉM: FIBERSHIELD® | KONSTRUKČNÍ ŘADA: FIBERSEAL

Fiberseal

Popis produktu

V případě poplachu samozavírací kouřový uzávěr textilní konstrukce nebo tepelně neizolační protipožární a kouřový závěs ve svislé poloze a směru zavírání.

KonstrukceKouřotěsný uzávěr textilní konstrukce nebo tepelně neizolační protipožární a kouřotěsný závěs
DokladOznačení CE podle EN 16034:2014 ve spojení s EN 13241:2003+A2:2016
Směr uzavíráníz vrchu dolů
Požární odolnostE 0 – EW 120 | přezkoušeno podle EN 1634-1:2014+A1:2018 | klasifikováno podle EN 13501-2:2016
Ochrana proti kouřiSa, S200 | testováno podle EN 1634-3:2005-01 | klasifikováno podle EN 13501-2:2016
Uzavírací cyklyC, C1, C2 | přezkoušeno podle EN 12605: 2000-08 a EN 12604:2017-12 | klasifikováno podle EN 13501-2:2016
Požární chování textiluA2-s1, d0; B-s1, d0; E-d2 | přezkoušeno podle ISO 1716 a EN 13823 nebo ISO 11295-2 | klasifikováno podle EN 13501-1:2018
Ekologické předpokladyNezohledňuje zvláštní podmínky prostředí (např. vlhkost > 80 %, okolní teplota < 5 °C a > 45 °C, zatížení větrem atd.)
Viditelné plochypozinkovaný, RAL - hladký - hedvábný lesk - standardní barva, NCS - standardní barva
Fiberseal

Legendární součásti systému:
1 = Detektor kouře
2 = Kryt
3 = Vodicí lišta
4 = Řídicí modul
4 = Řídicí modul (Podrobnosti o elektrických součástech je třeba převzít z dokumentu platného všeobecného schválení typu systému s možností zavěšení a otevření.)

Právní rozměry:
Těleso
q = světlá nedokončená výška
x = světlá nedokončená šířka
systém
s = výška systému
r = vymazat systémovou výšku
y = vymazat šířku systému
z = šířka systému
pouzdro
t = hloubka
h = výška
v = Posun mezi vodicí lištou a krytem
Vodicí lišta
a = šířka
b = hloubka
b = přesah

Konstrukční návrh systému (systémový výkres)

Díky kombinaci klasifikací nebo vztahu světlejší systémové šířky ke světlejší systémové výšce je možné omezit uvedené maximální rozměry. Platí údaje uvedené v nabídce.

KlasifikaceVelikost max* [y x r] v mmTkaninaSíla stěny** v mmPlášťVodicí kolejnice
E 30, EW 308792 x 5000Heliotex 9150Typ A, B, C, D, ETyp 1, 2
E 60, EW 608792 x 5000Heliotex 9150Typ A, B, C, D, ETyp 1, 2
E 90, EW 908792 x 5000Heliotex 9150Typ A, B, C, D, ETyp 1, 2
E1208792 x 5000Heliotex 9175Typ A, B, C, D, ETyp 1, 2
E120, EW 1204340 x 2700Heliotex 12175Typ A, B, C, D, ETyp 1, 2
C0, C17500 x 5000Protex 600 2S
C0, C1, C27002 x 4500Protex 1100 2S
C0, C1, C27500 x 5000Heliotex 9
Sa ***103,6 mProtex 600 2S
Sa ***117,2 mProtex 1100 2S
Sa ***76,8 mHeliotex 9
S200 ****Plocha 25,2 m2
Délka kloubu 20,1 m
Protex 600 2S
Protex 1100 2S
Heliotex 9

Instalační situace musí být v souladu s požadavky stavebních předpisů země instalace. Požární odolnost nosné konstrukce stropu nebo stěny a přilehlých součástí musí odpovídat alespoň požární odolnosti požárního a/nebo kouřotěsného uzávěru, požárního a/nebo kouřotěsného závěsu. Musí být předložen důkaz o stabilitě a použitelnosti přilehlých stěn a součástí za obecných okolních podmínek a v případě požáru. Viz také poznámky ke standardní nosné konstrukci v normě EN1366-7:2004 nebo EN1363-1:2020. Protipožární systém nesmí být ani v případě požáru vystaven žádnému dalšímu zatížení kromě vlastní hmotnosti.
* Odchylky od rozměrů na vyžádání
** Zkoušené typy stěn podle montážního návodu
*** normativní: nesmí být překročena 3stranná bez koncové lišty!
**** normativní: 4stranné nesmí být překročeny!

Plášť


Fiberseal
Montáž na stropě
Typ A: t = 285 mm, h = 200 mm
Typ B: t = 350 mm, h = 260 mm
Typ C: t = 190 mm, h = 290 mm
Typ D: t = 290 mm, h = 360 mm
Typ E: t = 380 mm, h = 420 mm
Fiberseal
Montáž na stěně
Typ B: t = 350 mm, h = 260 mm
Typ C: t = 190 mm, h = 290 mm
Typ D: t = 290 mm, h = 360 mm
Typ E: t = 380 mm, h = 420 mm
Fiberseal
Montáž na stěně pod stropem s clonou
Typ B: t = 350 mm, h = 260 mm
Typ C: t = 190 mm, h = 290 mm
Typ D: t = 290 mm, h = 360 mm
Typ E: t = 380 mm, h = 420 mm

Vodicí kolejnice


Typ 1
Typ 1 (nástěnná montáž)
a = 104 mm
b = 74 mm
c ≥ 0 mm
v = 0 mm
Typ 2
Typ 2 (montáž do ostění)
a = 104 mm
b = 74 mm
v = 0 mm
Typ 3
Typ 3 (montáž v nice)
a = 104 mm
b = 74 mm
v = 0 mm

aN = 120 mm
bN = 100 mm

Poznámka: Přerušovaná čára pro držák (pouzdro) navíjecího hřídele