Poučení: STÖBICH zůstává flexibilní s pracovním modelem

Poučení: STÖBICH zůstává flexibilní s pracovním modelem

V současnosti se po celé zemi hodně diskutuje o uvolňování. Ale bez ohledu na to, jak se rozhodnutí ohledně povinnosti home office učiní: Jako budoucí certifikovaný poskytovatel se STÖBICH nadále spoléhá na mobilní nebo hybridní práci – tam, kde je to možné a rozumné.

Budoucí poskytovatel – co to vlastně znamená? Titul pro zvláště atraktivní zaměstnavatele v regionu vychází z iniciativy sdružení zaměstnavatelů Region Braunschweig e. V. STÖBICH již úspěšně dokončil certifikační proces a v roce 2019 obdržel pečeť.
V současné době probíhá recertifikace, ale kvůli pandemii byla odložena. Rodinná firma z Goslaru udělala hodně pro to, aby cenu znovu získala. Zavedení Welcome Day jako součást onboardingu, který má novým zaměstnancům náležitě přivítat v centrále v Goslaru, současný kodex chování a revidované principy řízení jsou jen některé z příkladů změn. Zmíněná mobilní či hybridní práce by navíc měla nabídnout větší svobodu pro pracovní sílu. Díky tomu mají zaměstnanci ve společnosti větší flexibilitu při výběru místa výkonu práce, pokud to jejich zaměstnání umožňuje. Vzhledem k dobrým zkušenostem s mobilními nebo hybridními pracovními koncepty během pandemie STÖBICH nadále dobrovolně nabízí zaměstnancům svých kanceláří možnost každodenní práce z domova nebo jiného místa. Známá firma požární ochrany není zodpovědná pouze za zdraví pracovních sil. Díky rozšířené IT infrastruktuře nyní funguje mobilní a hybridní práce bez problémů a proč by z toho neměli těžit zaměstnanci ve smyslu pozitivní rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem?