SYSTÉM: BR 100 (TAKE S FUNKCÍ RYCHLÉHO CHODU)

BR100

Popis produktu

Jednokřídlý nebo dvoukřídlý, vertikálně nebo horizontálně uzavíratelný protipožární uzávěr pro stěnové otvory kolejových dopravníkových systémů; pro plánovaný otevřený nebo plánovaný uzavřený stav systému; pro oddělenou a neoddělenou kontinuální dopravní techniku v oblasti uzávěru.

TypZávěr s protipožární ochranou v průběhu pásových dopravníkových systémů
DůkazETA-16/0851 Evropské technické posouzení (BR 100 EU) | Z-6.6-2089 Všeobecné stavební schválení/obecné schválení typu (BR 110 D) | VKF Technické informace č. 32801
Směr uzavření shora dolů | zdola nahoru | zleva doprava | zprava doleva | vodorovné dvoukřídlé zavírání do středu
Odolnost proti ohniAž do EI2 90 | testováno podle EN 1366-7:2004 | klasifikováno podle EN 13501-2:2007
Zavírací cyklyAž do C5 | 200 000 zavíracích cyklů | klasifikováno podle ČSN EN 13501-2:2007
Otvíránímotorové nebo ruční
Dopravníkové systémyPásová dopravní technika | Závěsná řetězová dopravní technika | Válečková dopravní technika | Elektrický jednokolejnicový systém | Power & Free
Viditelné plochyPozinkované, RAL
BR100

Legendární součásti systému:
1 = Bydlení
2 = Vodicí lišty
3 = Protizávaží
4 = Uzavírací prvek
5 = Pohonný motor
6 = Ovládání s ovládací jednotkou

Rozměry a struktura systému

Specifikace jednotlivých verzí výrobků s ohledem na klasifikaci, velikost systému a požadovanou kvalitu stěn řady BR 100 naleznete v příslušných technických listech.

Situace instalace musí být v souladu se stavebními předpisy země instalace. Požární odolnost nosné konstrukce stropu nebo stěny a sousedních prvků musí odpovídat minimálně požární odolnosti požárního a/nebo kouřotěsného uzávěru/požárního a/nebo kouřotěsného závěsu. Musí být prokázána stabilita a provozuschopnost přilehlých stěn a konstrukčních prvků za všeobecných okolních podmínek a v případě požáru. Viz také poznámky ke standardní nosné konstrukci v normě EN1366-7:2004 nebo EN1363-1:2020. Protipožární systém nesmí být zatížen žádným dalším zatížením kromě vlastní hmotnosti, a to ani v případě požáru.