• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact

SYSTEEM: BR 100 (OOK MET SNELLOOPFUNCTIE)

BR100

Productbeschrijving

Enkel- of dubbelblads, verticaal of horizontaal sluitende brandwerende sluiting voor wandopeningen van railgebonden transportbandsystemen; voor geplande open of geplande gesloten systeemstatus; voor gescheiden en ongescheiden continue transportbandtechnologie in het sluitgebied.

Twee
TypeBrandbeveiligingsafsluiting in het verloop van baangebonden transportsystemen
BewijsETA-16/0851 Europese technische beoordeling (BR 100 EU) | Z-6.6-2089 Algemene bouwvergunning/algemene typegoedkeuring (BR 110 D) | VKF Technische informatie nr. 32801 (BR 100 E)
Richting van sluitingvan boven naar beneden | van beneden naar boven | van links naar rechts | van rechts naar links | horizontale dubbele vleugelsluiting naar het midden
BrandweerstandTot EI2 90 | getest volgens EN 1366-7:2004 | geclassificeerd volgens EN 13501-2:2007
SluitingscycliTot C5 | 200.000 sluitcycli | geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2:2007
Heropenengemotoriseerd of handmatig
TransportsystemenBelt conveyor technology | Suspension chain conveyor technology | Roller conveyor technology | Elektrisch monorailsysteem | Stroom & Vrij
Zichtbare oppervlakkenGegalvaniseerd, RAL
BR100

Legendarische systeemcomponenten:
1 = Behuizing
2 = Geleiderails
3 = Tegengewicht
4 = Afsluitelement
5 = Aandrijfmotor
6 = Besturing met bedieningseenheid

Afmetingen en structuur van het systeem

De specificaties van de afzonderlijke productversies met betrekking tot classificatie, systeemgrootte en vereiste wandkwaliteit van de BR 100-serie zijn te vinden in de respectievelijke gegevensbladen.

De inbouwsituatie moet voldoen aan de bouwvoorschriften van het land van installatie. De brandwerendheid van een plafond- of wanddraagconstructie en de aangrenzende onderdelen moet ten minste overeenkomen met die van de brand- en/of rookwerende afsluiting/brand- en/of rookwerend gordijn. De stabiliteit en bruikbaarheid van de aangrenzende wanden en onderdelen moet worden aangetoond onder algemene omgevingsomstandigheden en in geval van brand. Zie ook de opmerkingen over de standaard draagconstructie in EN1366-7:2004 of EN1363-1:2020. Het brandbeveiligingssysteem mag geen andere extra belasting ondervinden dan zijn eigen gewicht, zelfs niet in geval van brand.