• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
Rookbeheersing in atria

Rookbeheersing in atria

Rookbeheersing in atriums

Ze vormen het hart van winkelcentra, hotels of kantoorcomplexen, brengen licht in menig gebouw en verbinden de afzonderlijke verdiepingen: atria zoals de ➥ InnovationSPIN in Lemgo maken indruk met hun open architectuur met daglichtbenutting, een speciaal binnenklimaat en natuurlijke akoestiek over meerdere verdiepingen.
De verenigbaarheid van functionaliteit en esthetiek, brandbeveiligingsvoorschriften en bouwmethoden is hier bijzonder belangrijk: Hoe kunnen atria effectief worden afgesloten tegen brand en rook om mensen en eigendommen te beschermen zonder de eerder genoemde eigenschappen te verliezen?

InnovationSPIN, een buitengewone co-working space

De InnovationSPIN in Lemgo is de "denktank voor het MKB". De Hogeschool OWL, het district Lippe en de vereniging van ambachtslieden uit het district werken hier hand in hand aan nieuwe ideeën. Deze bijzondere vorm van samenwerking wordt ook weerspiegeld in de architectuur: open ruimteconcepten en gedeelde kantoren, werkplaatsen en laboratoria brengen alle deelnemers samen volgens het InnovatieSPIN-principe - met het atrium als middelpunt.

    •  Inbedrijfstelling: 01/2023
    •  Oppervlakte: 6.400 m2
    •  Werkplekken: ca. 400 (Stand: 01/2024)

DE UITDAGING

Brandbeveiliging moet werken, maar mag niet opvallen

Bouwkundige brandbeveiligingssystemen moeten zodanig worden geïnstalleerd "dat de ontwikkeling van een brand en de verspreiding van vuur en rook [...] wordt voorkomen en dat in geval van brand de redding van mensen en dieren alsmede doeltreffende bluswerkzaamheden mogelijk zijn."
(§ 14 Brandbeveiliging/voorschriften voor gebouwen)


Volgens de brandbeveiligingsvoorschriften moeten gebouwdelen structureel van elkaar gescheiden worden. De klassieke oplossing zijn vaak massieve constructies zoals wanden of branddeuren. Maar hoe kunnen open ruimteconcepten worden gerealiseerd zonder de visuele storende factoren die dergelijke conventionele oplossingen met zich meebrengen? En hoe creëer je de essentiële rookvrije vlucht- en reddingsroutes?

Hiervoor moet je eerst begrijpen hoe brand zich in atria kan verspreiden. Klik op de volgende afbeeldingen om een gesimuleerde rookontwikkeling te starten.

Atrium zonder verdeling

Deze sterk vereenvoudigde modeltekening toont hoe rook zich theoretisch zou verspreiden als de brandhaard gedecentraliseerd zou zijn en er geen brandbeveiligingselementen zouden zijn. In dit geval zou de rook zich verdieping per verdieping verspreiden, beginnend bij de brandhaard. Alleen met een luchttoevoerbron ontsnapt de rook via de rook/warmteafvoersystemen (SHEVS) in het plafond - het zogenaamde "schoorsteeneffect". De verspreiding van de zeer giftige brandgassen in het atrium naar andere verdiepingen wordt niet voorkomen.

Conventionele oplossing: permanente compartimentering

Als de verdiepingen zijn afgescheiden met vaste brandwerende elementen, bijvoorbeeld door middel van vaste beglazing, wordt de rook via het atrium rechtstreeks naar de SHEVS geleid.
Rook komt niet in de verdiepingen en vluchtroutes; permanente compartimentering interfereert echter ook met het ontwerp van het gebouw en beïnvloedt het uiterlijk, de akoestiek en het binnenklimaat. Het open karakter van het atrium wordt beperkt.

De STÖBICH oplossing: flexibel indelen

Alleen bij een brandalarm dalen de STÖBICH brand- en rookwerende gordijnen volautomatisch uit hun behuizing, die op zijn beurt in het plafond is weggewerkt. Alle verdiepingen zijn gelijkmatig afgesloten zodat gassen of vlammen zich niet naar de andere verdiepingen kunnen verspreiden. De rook wordt rechtstreeks naar de SHEVS geleid door de permanente scheidingswanden. Mensen kunnen via vlucht- en reddingsroutes naar buiten. Het effect van het atrium kan zich volledig ontvouwen tijdens normaal gebruik van het gebouw.

Voordelen: Rookschermen van STÖBICH worden onzichtbaar geïnstalleerd en creëren een gezellige sfeer in atriums. …

    •  … Vrije zichtlijnen
    •  … Maximaal gebruik van daglicht
    •  … een verbeterd binnenklimaat over meerdere verdiepingen
    •  … Akoestiek die gebouwdelen met elkaar verbindt
    •  … Bijna eindeloze ontwerpmogelijkheden

DE OPLOSSING

Brand- en rookwerende gordijnen zijn ideaal voor open ruimteconcepten

Textiele brandbeveiligingssystemen van STÖBICH kunnen bijna onzichtbaar in plafonds worden geïnstalleerd en bieden ook meer mogelijkheden voor de planning van gebouwen door hun lage gewicht, kleine benodigde ruimte en eenvoudige installatie.

40 Fiberseal rookwerende gordijnen bij InnovationSPIN Lemgo

Het bijzondere concept van samenwerking tussen verschillende instellingen in InnovationSPIN wordt ondersteund door de architectuur. De verschillende werkgebieden zijn zichtbaar vanuit het grote atrium en zijn verbonden door een sculpturale, verlichte trap. Mocht hier brand uitbreken, dan sluiten in totaal 40 Fiberseal rookwerende gordijnen alle vloeropeningen af.
In gesloten toestand verhinderen de textiele brand- en rookwerende sluitingen tot 120 minuten lang de doorgang van vlammen en rook en verminderen ze de warmtestraling (classificatie EW 120 in combinatie met S200). Hierdoor kunnen mensen in de achterliggende ruimten binnen een redelijke tijd via bestaande trappenhuizen in veiligheid vluchten, zelfs zonder adembescherming.

Met ➥ Fiberseal rookwerende gordijnen kunnen zelfs zeer grote ruimteopeningen en atriums rookdicht worden afgesloten, zowel als standaardoplossing als op maat gemaakte oplossingen zoals in de InnovationSPIN of in het volgende referentievoorbeeld, een kantoorgebouw met een evenemententerrein voor de districtsgroep Südwestmetall Neckar-Fils in Esslingen, waar twee 5-zijdige ruimtevormende rookschermen ➥ Smokeshield-S met verschillende hoeken werden geïnstalleerd. Met de ➥ brand- en rookwerende textielbarrières van STÖBICH blijft u flexibel!

 • Atrium offenes Konzept - Brandschutz
 • Atrium halbgeschlossener Brandschutz
 • Atrium geschlossen Brandschutz
 • Brandschutzkonzept Atrium - STÖBICH
 • Baulicher Brandschutz Atrium von STÖBICH
 • Atriumkonzept baulicher Brandschutz
 • Brandschutz bei einem offenen Atrium
 • Brandschutz bei offenen Raumkonzepten
 • Brandschutz Textile Systeme
 • Atrium offenes Konzept - Brandschutz
 • Atrium halbgeschlossener Brandschutz
 • Atrium geschlossen Brandschutz
 • Brandschutzkonzept Atrium - STÖBICH
 • Baulicher Brandschutz Atrium von STÖBICH
 • Atriumkonzept baulicher Brandschutz
 • Brandschutz bei einem offenen Atrium
 • Brandschutz bei offenen Raumkonzepten
 • Brandschutz Textile Systeme

Ontdek meer ➥toepassingsvoorbeelden en vraag uw persoonlijke offerte aan.