• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
product - Smokeshield-S

Smokeshield-S

Productbeschrijving

Rechthoekig of polygoonvormig rookscherm met een maximale lengte per zijde van 16 meter en afrollengte tot 6 meter. Geschikt voor hoge tijdklassen en temperatuurbelastingen D120 (600 °C). Noch aan het plafond, noch in de hoeken zijn kolommen noodzakelijk en toch wordt er een absolute afdichting gecreëerd ondanks de hoge drukbelasting. De omkasting heeft een geringe inbouwhoogte van ca. 125 mm bij een afrollengte van < 3,0 meter. Het rookscherm sluit op zwaartekracht door middel van een ‘Fail Safe’ motor, een externe stroomvoorziening is daardoor niet benodigd en is brandwerende bekabeling overbodig.

Systeem type

Textiel rookscherm

Bewijs van bruikbaarheid

CE volgens DIN EN 12101-1 • UL 1784

Weefsel

Ecotex 1100 A2

Bewijs

Z - 56.429 - 916 (weefsel) • IBS 08062415 • UB 3.3/ 10-018-1 • 0761-CPD-0060

Sluitrichting

van boven naar beneden

Sluitingscycli

C

Type leiderschap

Geleiderails • zonder geleiderails

Classificatie

DH 120 • D 120 • Classificering volgens DIN EN 12101-1

Activering

Goedgekeurd openhoudsysteem • door de fabrikant

Constructieve systeemopbouw - Systeemtekening

1 Rookmelders 2 behuizing 3 geleidingsrails 4 buismotor 5 textiel 6 onderlijst 7 wikkel 8 bedieningsmodule 9 bediening met bedieningseenheid 10 handmatige ontkoppeling SL systeemlengte


1 Rookmelders 2 behuizing 3 geleidingsrails 4 buismotor 5 textiel 6 onderlijst 7 wikkel 8 bedieningsmodule 9 bediening met bedieningseenheid 10 handmatige ontkoppeling SL systeemlengte

Weefsel

Systeemomvang

Afrollengte (AL)

t

h

Ecotex 1100 A2

< 50 m

< 3 m

490 mm

125 mm

Ecotex 1100 A2

< 50 m

> 3 m - ≤ 6 m

490 mm

225 mm

Heliotex EW 90

< 50 m

< 2,2 m

490 mm

125 mm

Heliotex EW 90

< 50 m

> 2,2 m - ≤ 2,5 m

490 mm

225 mm

Heliotex EW 90

< 50 m

> 4,5 m - ≤ 6 m

490 mm

450 mm

Afsluitlijsten

Standaard

Standaard

Bijzonder

Met spotjes of lichtbalk

Omkasting

Standaard

Behuizing (open)

Omkasting - Behuizing (open)

h 125 mm d 290 mm t 490 mm

Bijzonder

Naar keuze met beveiligingsinrichting

 - Naar keuze met beveiligingsinrichting

h 125 mm d 290 mm t 490 mm S Infrarot Sicherung

Referenties

product - Verwaltungsgebäude Südwestmetall, Esslingen

Verwaltungsgebäude Südwestmetall, Esslingen