• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
Service en kennis

Service en kennis

Gekwalificeerde diensten uit één bron

Brandbeveiligingssystemen moeten in noodgevallen betrouwbaar functioneren. Ze dienen om brand- en rookcompartimenten in stand te houden en moeten in geval van brand de ongecontroleerde verspreiding van vuur en rook voorkomen. Daarom moet de werking van brandbeveiligingsoplossingen van textiel en brandbeveiligingsafsluitingen voor railgebonden transportsystemen te allen tijde gegarandeerd zijn. De werking en toestand van de systemen moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd.

Om ervoor te zorgen dat de toepasselijke normen worden nageleefd en dat de operationele veiligheid gewaarborgd blijft, moeten de structurele brandbeveiligingssystemen en de elektronisch gestuurde vastzetsystemen regelmatig worden gecontroleerd. Dit betreft zowel de inspectie van de permanente functionele gereedheid als het onderhoud of de service van de systemen. Hiervoor gelden de respectieve voorschriften voor gebruik en onderhoud in overeenstemming met de overeenkomstige normen en bruikbaarheidsbewijzen of de daarin vereiste specificaties van de fabrikant. STÖBICH biedt u gekwalificeerde diensten met competentie van de fabrikant. De kerntaak is het onderhoud en de service van onze brandbeveiligingssystemen. Daarnaast bieden we moderniseringsconcepten om de veiligheid en betrouwbaarheid van verouderde systemen te garanderen. Een landelijk vestigingennetwerk en gecertificeerde servicetechnici kunnen alle diensten snel en vakkundig uitvoeren - zelfs voor systemen van andere fabrikanten.

Zorgen voor veiligheid in geval van brand

Structurele segmentatie behouden

Als er brand is, moeten de nodige openingen in wanden en plafonds veilig worden afgesloten. De rook- en brandwerende scheidingswanden worden geactiveerd door branddetectie-elementen en sluiten automatisch bij een alarm, zodat brandgassen en vlammen zich niet ongecontroleerd door het gebouw verspreiden.

Als dit in een noodsituatie niet betrouwbaar werkt, is er weinig tijd voor mensen om zichzelf te redden, wordt de toegang voor reddings- en bergingsteams bemoeilijkt en is de materiële schade vele malen groter. Dit kan levens kosten en het voortbestaan van een bedrijf bedreigen. Zorg er daarom altijd voor dat uw systemen goed functioneren!

Regelmatig onderhoud van brandbeveiligingssystemen is verplicht

Veiligheidsrelevante systemen om te voldoen aan gedefinieerde beschermingsdoelen van gebouwen

De basis voor het uitvoeren van regelmatig onderhoud en testen wordt gevormd door de arbeidsplaatsverordening (ArbStättV) en de betreffende bouwvoorschriften van de staat (LBO), die onder andere het waarborgen van brandbeveiliging regelen. Dit betekent dat exploitanten van rook- en brandgordijnen van textiel en sluitingen van transportbandsystemen verplicht zijn om hun werking permanent te controleren en te garanderen. Ook is schriftelijke documentatie van al het onderhoud en testen verplicht. Voor onderhoud en functionele tests moeten de instructies van de betreffende fabrikant worden opgevolgd, evenals de vereisten van de algemene bouwinspectiegoedkeuringen van het DiBt, DIN 14677 voor de bijbehorende vastzetsystemen of DIN 18095 bij gebruik van rookwerende sluitingen. Met een landelijk vestigingen- en servicenetwerk bieden wij u alle benodigde diensten - ook voor systemen van andere fabrikanten. De functionele tests worden snel en vakkundig uitgevoerd en gedocumenteerd door gecertificeerde servicetechnici. Onze diensten bieden u geteste veiligheid volgens de specificaties van de fabrikant.

Geteste functionaliteit

Bescherming van mensenlevens en eigendommen

Exploitanten van systemen zijn verplicht om hun functionele toestand permanent te controleren en te waarborgen. Dit betekent dat een periodieke functionele test ook de verantwoordelijkheid is van de operator. Dit wordt uitgevoerd door "getrainde personen voor vastzetsystemen", maar kan ook worden overgedragen aan een gespecialiseerd bedrijf.

Geteste servicekwaliteit

Gekwalificeerde diensten van één leverancier

Rook- en brandgordijnen van textiel zijn veiligheidsgerelateerde installaties, net als branddeuren en -poorten of brandbarrières voor railgebonden transportsystemen. Om hun levensreddende functie te garanderen, moeten deze installaties regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. De inspectie-instructies van de fabrikant moeten worden nageleefd. Hetzelfde geldt voor de vereisten van de algemene bouwinspectiegoedkeuringen van het DiBt, DIN 14677 voor bijbehorende vastzetsystemen of DIN 18095 voor het gebruik van rookwerende sluitingen. Professioneel onderhoud van brandbeveiligingssystemen moet minstens één keer per jaar worden uitgevoerd. Een maandelijkse of driemaandelijkse functietest in overeenstemming met de goedkeuring en de specificaties van de fabrikant is verplicht.

Onderhoud van eigen systemen en systemen van derden

Onze service voor u

Om de functionaliteit van veiligheidsgerelateerde systemen, zoals rook- en brandschermen, permanent te controleren en te garanderen, is minstens eenmaal per jaar onderhoud vereist, evenals maandelijkse of driemaandelijkse functietests in overeenstemming met de goedkeuring en de specificaties van de fabrikant.

De testresultaten moeten schriftelijk worden gedocumenteerd. Als er tijdens dit proces defecten worden ontdekt, moeten deze onmiddellijk worden verholpen. Dit moet worden uitgevoerd door een getraind gespecialiseerd bedrijf.

Reparatie van brandbeveiligingsproducten

Snel herstel van de functionele toestand

Reparaties aan sluitingen van transportsystemen vinden meestal plaats tijdens geplande productiestops. In het geval van brand-/rookwerende afsluitingen en gordijnen worden onderhoudsmaatregelen meestal genomen wanneer de systemen vrij toegankelijk zijn buiten openingstijden en klantenverkeer, bijvoorbeeld in winkelcentra, meubelwinkels, administratieve gebouwen of andere openbare voorzieningen. In geval van schade zijn snelle reactietijden belangrijk. Hier kunnen we op korte termijn adequaat reageren om een mogelijke stilstand van de bedrijfsprocessen tot een minimum te beperken. Snel oplossingen vinden en storingen verhelpen zijn cruciaal.

Blijf op de hoogte!

Modernisering en aanpassing van bestaande systemen

Als rook- en brandbeveiligingssystemen door hun ouderdom niet meer aan de moderne normen voldoen of als de technische eisen als gevolg van normen en richtlijnen zijn veranderd, is het raadzaam om een bestaand systeem te moderniseren (retrofitten). Vaak is in deze gevallen geen grandfathering van toepassing, zodat het systeem dan zelfs moet worden aangepast.

In dit geval adviseren wij u deskundig en individueel over hoe u uw systemen efficiënt kunt moderniseren en aanpassen aan de betreffende vereisten. Wij vertellen u wat voor u de moeite waard is, wat het kost en welke voordelen het voor u oplevert. Dit kan bijvoorbeeld een hogere betrouwbaarheid van de installatie zijn, een verbetering van de veiligheid, een langere levensduur of het verkrijgen van de benodigde reserveonderdelen.

Door middel van moderniseringsmaatregelen kunnen bestaande installaties worden aangepast aan de huidige veiligheidsnormen, zodat aan alle voorschriften wordt voldaan en de installatie de grootst mogelijke veiligheid biedt in geval van brand.