• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
STÖBICH Brandschutz: Duurzaamheid

STÖBICH Brandschutz: Duurzaamheid

Duurzamere brandbeveiliging: vandaag, morgen en overmorgen

De STÖBICH duurzaamheidsstrategie

Voor ons is duurzaamheid meer dan alleen elektriciteit besparen door middel van LED-verlichting (dat hebben we), elektrische auto's en JobRad (waar we mee rijden) of productverpakkingen die voor 80% uit gerecycled materiaal bestaan (dat is ook al lang standaard voor ons).

Onze opvatting van duurzaamheid vindt plaats op uw locatie:

We bieden onze klanten al opties om het gebruik van massieve muren met brandbeveiliging van textiel te verminderen, om ruimtes open en transparant te ontwerpen en zo gebouwen flexibeler in gebruik te maken. We slaan nieuwe wegen in met slimme concepten en werken aan de ontwikkeling van klimaatvriendelijkere materialen voor toekomstig gebruik in onze producten.

VANDAAG
Bouwen duurzamer maken
 • Met ➥ brandbeveiligingssystemen van textiel die minder staal gebruiken en dus de CO2 voetafdruk verkleinen,
 • die perfect passen in duurzame en hedendaagse bouwconcepten en toekomstige trends,
 • kunnen achteraf worden ingebouwd in bestaande gebouwen, waardoor de levensduur van gebouwen wordt verlengd en hulpbronnen worden bespaard en
 • minder wegen, waardoor ze de logistiek en dus het milieu minder belasten dan massieve conventionele oplossingen.
OCHTEND
Dienen de trends van de bouwrevolutie
 • Met meer mogelijke toepassingen in duurzame gebouwen zoals houtconstructies.

➥ Wood City | Helsinki, Finnland

Sinds 2021 is Helsinki de thuisbasis van de "Wood City" met gebouwen die bijna uitsluitend van hout zijn gemaakt. STÖBICH brandwerende gordijnen zorgen hier voor de nodige veiligheid: bijna onzichtbaar geïnstalleerd en volledig automatisch intrekkend in geval van brand.

OVERMORGEN
Duurzamere materialen ontwikkelen
 • Met het onderzoek naar en de ontwikkeling van meer klimaatvriendelijke productcomponenten (bijv. milieuvriendelijke gordijnmaterialen),
 • het geplande gebruik van "groen staal", dat bedoeld is om de koolstofvoetafdruk van onze oplossingen in de toekomst verder te verbeteren en een van de maatregelen is op ons reductiepad,
 • de ontwikkeling van een idee tot een structurele standaard en
 • een mentaliteit die open blijft staan voor nieuwe, duurzame bronnen.
MASSIEVE
CONSTRUCTIEVORMEN
OF
FLEXIBELE
OPLOSSINGEN?

We leven maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als aanjager van innovatie en wereldmarktleider zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Samen met andere wereldwijde spelers streven we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van Agenda 2030 na, waar onze Gedragscode ook naar verwijst. Met betrekking tot onze bedrijfsverantwoordelijkheid hebben we ons vrijwillig gecommitteerd aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), dat drie verantwoordelijkheidsgebieden omvat:

Onze overtuiging

 • Duurzaamheid is stevig verankerd in onze bedrijfsprincipes, maakt deel uit van onze bedrijfsstrategie en wordt actief in praktijk gebracht door het management, de familie en het personeel van STÖBICH.
 • ESG (Environment, Social and Governance) en het bijbehorende duurzaamheidsmanagement zijn sinds 2023 ondergebracht in een nieuw opgerichte stafeenheid.
 • De eerste stappen van het ESG-actieplan zijn al geïmplementeerd, bijvoorbeeld het bepalen van de STÖBICH CO2 voetafdruk, die we geleidelijk zullen verminderen door middel van verschillende interne en externe maatregelen.

Onze bijdrage

 • We nemen onze verantwoordelijkheid serieus, zowel voor de maatschappij als voor onze werknemers. We maken werkprocessen en alles daaromheen stap voor stap duurzamer, bijvoorbeeld door onze brandbeveiligingssystemen van textiel te verpakken in kartonnen dozen van 80% gerecycled materiaal.
 • LED halverlichting, JobRad en de uitbreiding van een e-voertuigenpark geven onze medewerkers ook een signaal over de duurzame koers van onze bedrijfsstrategie. We voldoen aan de groeiende vraag naar batterijveiligheid met veiligheidsoplossingen voor lithium-ionbatterijen.
 • Verhoogde milieunormen voor duurzaam bouwen met brandbeveiligingssystemen van textiel en minder gebruik van vaste, emissie-intensieve bouwmaterialen, goedkeuringen en bewijzen van bruikbaarheid voor trends in de bouwtransitie en de geplande overschakeling op klimaatvriendelijke materialen zoals "groen staal" zijn maatregelen op ons2 reductiepad.

Onze maatschappelijke betrokkenheid

 • Wij zetten ons zowel regionaal als nationaal in om onderwijs, wetenschap, liefdadigheidsorganisaties en sociale projecten te versterken
 • Als sponsor van onderzoek en wetenschap reikt STÖBICH prijzen uit zoals de Stöbich Doctoraatsprijs voor Ondernemers en de Kaiser Friedrich Onderzoeksprijs.
 • Als sponsor promoten we regionale projecten, lokale helden en liefdadigheidsorganisaties, van sportclubs tot festivalorganisatoren. Goed doen, zowel op kleine als op grote schaal, is altijd belangrijk voor ons geweest.
"Duurzaamheid is erg belangrijk voor ons. We hebben al de eerste stappen gezet in productontwikkeling, maar we weten dat er nog een lange weg te gaan is."


Janine Stöbich-Uffel, Aandeelhouder