• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
product - Fibershield-S

Fibershield®-S

Productbeschrijving

Brandbeveiliging die de hoek omgaat: De basis van de sluiting kan rechthoekig of veelhoekig zijn met hoeken tussen 30° en 150°. Ondanks de vorming van hoeken zijn er geen extra steunelementen nodig. Naast een gesloten veelhoekige vorm kunnen ook open systemen worden gerealiseerd, die met speciale geleiderails aan het muurlichaam worden bevestigd. Met behulp van het standaard "Gravigen" aandrijfsysteem kan het brandwerende gordijn zonder externe energie worden gesloten. Met Fibershield®-S kunnen geavanceerde afdichtingsgeometrieën worden gerealiseerd en kan tegelijkertijd worden voldaan aan de eisen voor ruimteafdichting van meer dan 90 minuten.

Fibershield-S

Systeem type

Textiel brandscherm

Haalbare beschermingsdoelen

EI - met brandlastvrije zone • EW 90 • EI - met sprinkler

Weefsel

Ecotex 1100 A2 • Heliotex

Brandlastvrije zone

Protex/Ecotex: EI 30/60/90 min 100/150/200 cm • Heliotex: EI 30/60/90 min 20/30/50 cm

Bewijs

IBS 08062416

Sluitrichting

van boven naar beneden

Sluitingscycli

C1

Constructieve systeemopbouw - Systeemtekening

1 Rookmelders 2 behuizing 3 geleidingsrails 4 buismotor 5 textiel 6 onderlijst 7 wikkel 8 bedieningsmodule 9 bediening met bedieningseenheid 10 handmatige ontkoppeling SL systeemlengte


1 Rookmelders 2 behuizing 3 geleidingsrails 4 buismotor 5 textiel 6 onderlijst 7 wikkel 8 bedieningsmodule 9 bediening met bedieningseenheid 10 handmatige ontkoppeling SL systeemlengte

Weefsel

Systeemomvang

Afrollengte (AL)

t

h

Ecotex 1100 A2

< 50 m

< 3 m

490 mm

125 mm

Ecotex 1100 A2

< 50 m

> 3 m - ≤ 6 m

490 mm

225 mm

Heliotex EW 90

< 50 m

< 2,2 m

490 mm

125 mm

Heliotex EW 90

< 50 m

> 2,2 m - ≤ 2,5 m

490 mm

225 mm

Heliotex EW 90

< 50 m

> 4,5 m - ≤ 6 m

490 mm

450 mm

Afsluitlijsten

Standaard

Standaard

Bijzonder

Met spotjes of lichtbalk

Omkasting

Standaard

Behuizing (open)

Omkasting - Behuizing (open)

h 125 mm d 290 mm t 490 mm

Behuizing (gesloten)

Omkasting - Behuizing (gesloten)

h 125 mm d 290 mm t 490 mm

Bijzonder

Behuizing EI (open)

 - Behuizing EI (open)

h 240 mm d 560 mm t 600 mm

Behuizing EI (gesloten)

 - Behuizing EI (gesloten)

h 240 mm d 560 mm t 600 mm

Naar keuze met beveiligingsinrichting

 - Naar keuze met beveiligingsinrichting

h 125 mm d 290 mm t 490 mm S Infrarot Sicherung

Geleiderails

Standaard

Geleiding voor open polygonen

Geleiderails - Geleiding voor open polygonen

a 117 mm b 278 mm

Referenties

product - Segeberger Kliniken

Segeberger Kliniken