• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
Kaiser-Friedrich-Forschungspreis

STÖBICH reikt Kaiser Friedrich Onderzoeksprijs uit in Hannover

STÖBICH reikt Kaiser Friedrich Onderzoeksprijs uit in Hannover

Om de twee jaar kent STÖBICH prijzen toe aan innoverende onderzoeksprojecten op het gebied van optische technologieën. De Kaiser Friedrich Onderzoeksprijs ging dit jaar naar het OPTIMUS-team van de Leibniz Universität Hannover voor uitstekende milieu- en klimaatbescherming.

Prof. Bernhard Roth, lid van de PhoenixD-cluster van excellentie aan de Leibniz Universität Hannover, nam de onderzoeksprijs van 15.000 euro met gepaste trots in ontvangst, mede namens zijn collega Dr. Ann-Kathrin Kniggendorf, die verhinderd was het evenement bij te wonen. De prijsuitreiking, die anders traditioneel in de Kaiserpfalz Goslar wordt gehouden, was al twee keer uitgesteld en vond nu plaats in het kader van de 4e OptecNet Jaarconferentie in Expowal Hannover. Jörg Schiebel, CEO van de STÖBICH Group, reikte op 24 november 2021 in een feestelijke sfeer de felbegeerde trofee uit: De oprichter en innovatiestimulans van het bedrijf, Dr.-Ing. Jochen Stöbich, die in het voorjaar overleed, had destijds het initiatief genomen voor de Kaiser Friedrich Onderzoeksprijs.

Het feit dat de prijsuitreiking een jaar moest worden uitgesteld vanwege de pandemie, doet niets af aan de uitstekende prestaties van de bekroonde wetenschappers. Het team onder leiding van Dr. Ann-Kathrin Kniggendorf en Prof. Bernhard Roth van het Hannover Centre for Optical Technologies (HOT) heeft een methode ontwikkeld waarmee microplastics in water kunnen worden gedetecteerd met behulp van optische technologieën. De plastic deeltjes, waarvan sommige microscopisch klein zijn, komen op verschillende manieren in het milieu, ons drinkwater en ons voedsel terecht en komen zo uiteindelijk in ons lichaam terecht. De detectie en eliminatie van deze ongewenste deeltjes is daarom ook een hoge prioriteit voor de samenleving - en dit is waar het OPTIMUS-project, gefinancierd door het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek, om de hoek komt kijken.
Waar vroeger ingewikkelde monsters nodig waren, bepaalt het mobiele meetsysteem met behulp van laserlicht binnen milliseconden hoe sterk het water vervuild is met welk soort microplastic. Daardoor kan niet alleen mogelijke schade aan de gezondheid doeltreffender worden voorkomen, maar kan ook de oorzaak van de besmetting nauwkeuriger worden vastgesteld en in het beste geval snel worden verholpen. Dit maakt OPTIMUS tot "een echte innovatie op dit gebied, want momenteel kunnen dergelijke onderzoeken alleen worden uitgevoerd met dure analytische procedures in het laboratorium," aldus Roth. "Het systeem werkt met zuiver optische meetmethoden," legt Dr. Ann-Kathrin Kniggendorf uit, groepsleider bij HOT op het gebied van milieu-analyse. "

Een ingenieus idee dat onze oprichter, Dr. Jochen Stöbich, zeker zou hebben aangesproken. Hij was ervan overtuigd dat licht als werktuig een bijzondere betekenis heeft als dwarsdoorsnede-technologie en een belangrijke sleutel is voor innovaties in talrijke takken van de industrie.

Wij feliciteren de onderzoeksgroep met deze belangrijke uitvinding, die tegelijkertijd een duurzame bijdrage levert aan de bescherming van de natuur en de kwaliteit van het leven van ons allen. Meer informatie is hier beschikbaar: https://www.phoenixd.uni-hannover.de/.