Fire Multi Detector

Inovativní včasná detekce požáru pomocí multifunkčního hlásiče požáru

Inovativní včasná detekce požáru pomocí multifunkčního hlásiče požáru

Při požáru se počítá každá vteřina. S multifunkčním hlásičem požáru je požár rozpoznán (detekován) ihned po jeho vzniku a spolehlivě nahlášen.

Čím dříve je požár detekován, tím účinněji lze s ním bojovat. Pomocí optických senzorů rozpozná ➥ Fire Multi Detector požár v rané fázi. Hlásič je detektorem kouře, plamene a tepla v jednom, standardně reaguje při výskytu alespoň dvou parametrů požáru a lze jej také individuálně konfigurovat podle požadavků zákazníka.
Multifunkční hlásič požáru funguje téměř v každém prostředí. Hlášení vyhodnocuje speciální řídicí jednotka a signalizuje je na místě pomocí výstražných zařízení. Kromě toho lze zprávy předávat také prostřednictvím volání, e-mailu a upozornění v aplikaci. Systém lze snadno integrovat do stávajících systémů požární signalizace a hasicích systémů.

Oblasti použití
Hlásič Fire Multi lze použít v interiéru i exteriéru. Jako všestranný prostředek je ceněn všude tam, kde je v případě požáru nebo při vzniku požáru obzvláště důležitá rychlá reakce, např. ve zpracovatelském průmyslu, v energetice a v recyklačních centrech, autobusových depech, elektronických dobíjecích stanicích a mnoha dalších.

Výhody na první pohled
- Rychlá reakční doba v případě požáru
- Žádné rušivé poplachy
- Všestranné vnitřní i venkovní použití
- Jako samostatné řešení nebo v kombinaci se stávajícími systémy detekce požáru a požární ochrany
- Menší riziko pro pojišťovny
- Analýza, analýza, vyhodnocení a upozornění pomocí chytrého softwaru nebo volitelně dostupné systémové aplikace

Nechte si poradit, rádi vám poskytneme nabídku na míru a nakonfigurujeme multifunkční hlásič požáru pro vaši aplikaci.

Další informace naleznete také v naší ➥ brožuře "Inovativní včasná detekce požáru s hlásičem Fire Multi".