Girls’ und Boys’ Day 2023

Girls’ und Boys’ Day 2023

Přijďte se podívat do tréninkové dílny STÖBICH! Na letošním Dívčím a chlapeckém dni se nám přes rameno podívalo 11 dětí - např. ve výrobě.

Celostátní akční den má podpořit dívky a chlapce v jejich profesní orientaci bez stereotypů. Dne 27. dubna si 11 dětí poprvé vyzkoušelo, jaké to je pracovat v mezinárodní firmě zabývající se požární ochranou. Během prohlídky výroby a různých praktických činností, jako je sestavování chapadlového robota a klíčenky, došlo k prvním kontaktům s týmem instruktorů. Den byl zakončen společným obědem, který spojuje generace: Pommes Schranke.

Dobré vědět: V centrální pobočce STÖBICH v Goslaru školíme budoucí mechatroniky, stavební mechaniky, technické konstruktéry výrobků a průmyslové úředníky (m/ž/d). Máte zájem o ➥ vyučení ve společnosti STÖBICH? Přihlášky zasílejte na adresu: ➥ recruiting@stoebich.com.