SYSTEM: ECCLOS® | Série: Ecclos®-Flex-I

ECClos-Flex-I

Popis produktu

Jednodílný, vertikálně uzavíratelný protipožární uzávěr v průběhu pásových dopravníků pro stěnové otvory s průběžnou a neprůběžnou dopravní technikou v oblasti uzávěru.

TypPožární uzávěr v průběhu pásově vázaných dopravníkových systémů
DůkazVKF Uznání Nr. 32476
Směr uzavření shora dolů
Odolnost proti ohniEI2 90 | testováno podle DIN EN 1366-7:2004-09 | klasifikováno podle EN 13501-2:2007
Zavírací cyklyC | zkoušeno podle EN 12605:2000-08 | klasifikováno podle EN13501-2:2016 Pro plánované otevřené uzávěry
Otvíránímotorizované
Dopravní systémKontinuální a nekontinuální válečkové dopravníky | pásové dopravníky | závěsné řetězové dopravníky
Viditelné plochyKryt, vodicí lišty a kryt vinutí
Nerezová ocel 1.4301 (V2A)
povrchová úprava v barvě RAL

Panely
neupravené protipožární desky
natřené emulzní barvou v podobné barvě RAL
Opláštění z plechu nerezová ocel 1.4301 (V2A)
Opláštění z plechu natřené v barvě RAL

Rozměry a struktura systému

Vzhledem ke kombinaci klasifikací nebo poměru světlé šířky systému a světlé výšky systému se mohou uvedené maximální rozměry snížit a rozměry skříně a vodicích lišt se mohou lišit. Platí specifikace uvedené v nabídce.

Komponent (nosná konstrukce), do kterého může být uzávěr instalovánTřída dosažitelné požární odolnosti
průhledný stěnový otvor
šířka otvoru v čisté stěně
výška otvoru v čisté stěně
Vysokohustotní plná stěna, zděná nebo plná betonová
s celkovou hustotou ≥ 800 kg/m3 a tloušťkou ≥ 150 mm
EI2 90od 500 mm do 6 000 mmod 500 mm do 4 400 mm
Plná stěna s nízkou hustotou, pórobeton s celkovou hustotou
o hustotě ≥ 450 kg/m3 a tloušťce ≥ 150 mm
EI2 90
od 500 mm do 6 000 mmod 500 mm do 4 400 mm


Situace instalace musí být v souladu s požadavky stavebních předpisů země instalace. Požární odolnost nosné konstrukce stropu nebo stěny a přilehlých prvků musí odpovídat minimálně požární odolnosti požárního uzávěru. Musí být prokázána stabilita a provozuschopnost přilehlých stěn a součástí za obecných okolních podmínek a v případě požáru. Viz také poznámky ke standardní nosné konstrukci v normách EN1366-7:2004 a EN1363-1:2020. Protipožární systém nesmí být zatížen žádným dalším zatížením kromě vlastní hmotnosti, a to ani v případě požáru. V případě požáru nesmí být protipožární systém vystaven žádnému dalšímu zatížení kromě vlastní hmotnosti.

ECClos-Flex-I
Rozměry u uzávěru dopravníku
Směr zavírání svisle shora dolů


.
A - Šířka otvoru ve stěně500 mm až 6000 mm
B - Světlá výška otvoru ve stěně500 mm až 4400 mm
C - Spodní hrana otvoru ve stěně0 - n
I - Příspěvek na plánování vlevoVýchozí hodnota 20 mm
J - Plánovací přídavek vpravoVýchozí hodnota 20 mm
K - Plánovací přídavek nahořeVýchozí hodnota 20 mm
L - Plánovací přídavek doleZávěsný systém: výchozí hodnota = 20 mm
Podlahový systém: výchozí hodnota = 0 mm
Q - Šířka oddělení dopravníkuZávisí na poloze a typu dopravníku a velikosti světlých rozměrů otvoru ve stěně
R - Rozměr oddělující stěny dopravníkuzávisí na poloze a typu dopravníku a velikosti světlých rozměrů otvoru ve stěně
S - Rozměr bodu oddělení dopravníku strana místnostizávisí na poloze a typu dopravníku a velikosti světlých rozměrů otvoru ve stěně
N - volná výška/prostor nad hlavouzávisí na poloze a typu dopravníku a velikosti světlých rozměrů otvoru ve stěně
M - úroveň podpory0 - n
W - výstupek dopravní úrovně-25 mm až +25 mm
AA - požadovaný prostor nad otvoremBF + BW + K
Nedělený průběžný dopravník = 200 mm + 430 mm + 20 mm = 650 mm
Technologie odděleného dopravníku = 50 mm + 430 mm + 20 mm = 500 mm
AB - požadavek na prostor pod otvorem s pevným panelem = L + AS + AO = 20 mm + 80 mm + 120 mm = 220 mm
bez pevného pole = 0 mm
AG - požadavek na prostor na straně instalace pohonu 800 mm
AH - Hloubka přepážky u vypínacího prvku150 mm
AI - Hloubka příčky u pevného panelu175 mm
AJ - Tloušťka bariérového prvku cca 12 mm
AK - Pevná celková šířka pole AL + AM + AN
AL - Pevná šířka pole A + I + J + CD + CD = A + 20 mm + 20 mm + 230 mm + 230 mm = A + 500 mm
AM - Pevný výstupní panel vlevo 50 mm
AN - Upevnění projekčního pevného panelu vpravo50 mm
AO - Upevnění projekčního pevného panelu dole120 mm
AQ - Požadavek na prostor v rámu stěny vlevo od otvoru I + BD + CD + 100 mm = 20 mm + 50 mm + 230 mm + 100 mm = 400 mm
AR - Dráha uzavíracího prvku / délka odvíjení = N
AS - Překrytí pevného dna pole 80 mm
AT - Překrytí bariérového prvku vlevo 215 mm
AU - Překrývací bariérový prvek pravý 215 mm
AV - Požadavek na prostor rámu stěny vpravo od otvoruJ + BE + CD + 100 mm = 20 mm + 50 mm + 230 mm + 100 mm = 400 mm
AW - Pevná hloubka pole175 mm
AX - Výška rámu stěnyN + AA
Nedělený průběžný dopravník = N + 650 mm
technologie odděleného dopravníku = N + 500 mm
AY - výška systému BI + AX
BB - šířka technologie pohonu750 mm
BC - Výška technologie pohonu430 mm
BD - Posun vlevo50 mm
BE - Posun doprava50 mm
BF - odsazení nahořeneoddělený průběžný dopravník = 200 mm
BH - Pevná výška roztečeM - C + L + AS
BI - Pevná celková výška poleBH + AO
BJ - Šířka systému AQ + AV + A = 400 mm + 400 mm + A
BV - Šířka skříně vinutí = BJ
BW - Výška pouzdra vinutí430 mm
BX - Hloubka skříně vinutí460 mm
BY - Šířka skříně pohonu750 mm
BZ - výška skříně pohonu430 mm
CA - Hloubka skříně akčního členu340 mm
CB - Uzavírací prvek parkovací plochy pod krytem vinutíNeoddělená technologie průběžného dopravníku = 200 mm
CC - Prvek tloušťkové zábrany při opětovném otevření400 mm
CD - Šířka vodicí lišty230 mm
CE - Hloubka vodicí lišty114 mm
CF - Výška vodicí lišty AX - BW
CG - Šířka vedení dopravníkového systému oddělovacího bodu300 mm
CH - Rozměr vodítka dopravníku oddělovacího bodu strana stěny0 mm
CI - Rozměr vodítka oddělovacího bodu dopravníku strana místnosti300 mm
CJ - poměr šířky a výškyBJ/CF >= 0,333
CG - Šířka vedení dopravníkového systému oddělovacího bodu300 mm
CH - Rozměr vodítka dopravníku oddělovacího bodu strana stěny0 mm
CI - Rozměr vodítka oddělovacího bodu dopravníku strana místnosti300 mm
CJ - poměr šířky a výškyBJ/CF >= 0,333