• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact

SYSTEM: ECCLOS® | Serie: Ecclos®-Flex-I

ECClos-Flex-I

Productomschrijving

Eendelige, verticaal sluitende brandwerende afsluiting in de loop van webgebonden transportsystemen voor wandopeningen met continue en niet-continue transporttechniek in het sluitgedeelte.

TypeBrandwerende afsluiting in het verloop van railgebonden transportsystemen
BewijsVKF Erkenning Nr. 32476
Richting van sluitingvan boven naar beneden
BrandweerstandEI2 90 | getest volgens DIN EN 1366-7:2004-09 | geclassificeerd volgens EN 13501-2:2007
SluitingscycliC | getest volgens EN 12605:2000-08 | geclassificeerd volgens EN13501-2:2016 Voor geplande open sluitingen
Heropeninggemotoriseerd
TransportsysteemContinue en niet-continue rollenbanen | bandtransporteurs | hangkettingtransporteurs
Zichtbare oppervlakkenKap, geleiderails en wikkelhuis
Roestvrij staal 1.4301 (V2A)
gelakt in RAL-kleur

Festpaneel
onbehandelde brandwerende panelen
gelakt met emulsieverf in een vergelijkbare RAL-kleur
Bekleding roestvrij staal 1.4301 (V2A)
Bekleding gecoat in RAL-kleur

Afmetingen en systeemopbouw

Door de combinatie van indelingen of de verhouding tussen de vrije systeembreedte en de vrije systeemhoogte kunnen de opgegeven maximale afmetingen kleiner zijn en kunnen de afmetingen van de kast en de geleiderails afwijken. De specificaties op de offerte zijn van toepassing.

Component (dragende constructie) waarin de sluiting kan worden geïnstalleerdBeschikbare brandwerendheidsklasse
Doorvoeropening
breedte opening voor voorzetwand
hoogte opening vrije wand
Hoge dichtheid massieve wand, metselwerk of massief beton
met totale dichtheid van ≥ 800 kg/m3 en een dikte van ≥ 150 mm
EI2 90van 500 mm tot 6.000 mmvan 500 mm tot 4.400 mm
Massieve wand met lage dichtheid, cellenbeton met een totale dichtheid
van ≥ 450 kg/m3 en een dikte van ≥ 150 mm
EI2 90
van 500 mm tot 6.000 mmvan 500 mm tot 4.400 mm


De inbouwsituatie moet voldoen aan de bouwvoorschriften van het land van inbouw. De brandwerendheid van een plafond- of wanddraagconstructie en de aangrenzende onderdelen moet ten minste overeenkomen met die van de brandwerende afsluiting. De stabiliteit en bruikbaarheid van de aangrenzende wanden en onderdelen moet worden aangetoond onder algemene omgevingsomstandigheden en in geval van brand. Zie ook de opmerkingen over de standaard draagconstructie in EN1366-7:2004 en EN1363-1:2020. Het brandbeveiligingssysteem mag, ook in geval van brand, geen andere extra belasting ondervinden dan zijn eigen gewicht. in geval van brand mag het brandbeveiligingssysteem behalve door zijn eigen gewicht niet extra worden belast.

ECClos-Flex-I
Afmetingen bij de transportbandsluiting
Sluitrichting verticaal van boven naar beneden


A- Breedte vrije wandopening500 mm tot 6000 mm
B - Hoogte vrije wandopening500 mm tot 4400 mm
C - Onderrand muuropening0 - n
I - Plantoelage linksStandaardwaarde 20 mm
J - Plantoelage rechtsStandaardwaarde 20 mm
K - Plantoelage bovenStandaardwaarde 20 mm
L - Plantoelage onderzijdeWandhangend systeem: standaardwaarde = 20 mm
Staand systeem: standaardwaarde = 0 mm
Q - Scheidingsbreedte transportbandafhankelijk van positie en type transportband en afmetingen van de vrije wandopening
R - Afmeting transportbandscheiding wandzijdeafhankelijk van positie en type transportband en afmetingen vrije wandopening
S - Scheidingspunt transportband afmeting kamerzijdeafhankelijk van positie en type transportband en afmetingen vrije wandopening
N - vrije hoogte/hoofdruimteafhankelijk van positie en type transportband en afmetingen vrije wandopening
M - ondersteuningsniveau0 - n
W - transportniveau uitsteek-25 mm tot +25 mm
AA - Benodigde ruimte boven de openingBF + BW + K
Ongescheiden continue transportband = 200 mm + 430 mm + 20 mm = 650 mm
gescheiden transporttechniek = 50 mm + 430 mm + 20 mm = 500 mm
AB - benodigde ruimte onder de opening met vast paneel = L + AS + AO = 20 mm + 80 mm + 120 mm = 220 mm
zonder vast veld = 0 mm
AG - Benodigde ruimte drive installatiezijde 800 mm
AH - Scheidingsdiepte bij afsluitelement150 mm
AI - Scheidingswanddiepte bij vast paneel175 mm
AJ - Dikte sperelement ca. 12 mm
AK - Vast veld totale breedte AL + AM + AN
AL - Vaste veldbreedte A + I + J + CD + CD = A + 20 mm + 20 mm + 230 mm + 230 mm = A + 500 mm
AM - Bevestigingsprojectie vast paneel links 50 mm
AN - Bevestiging projectie vast paneel rechts50 mm
AO - Bevestiging projectie vast paneel bodem120 mm
AQ - Benodigde ruimte wandkozijn links van de opening I + BD + CD + 100 mm = 20 mm + 50 mm + 230 mm + 100 mm = 400 mm
AR - Reis van afsluitelement / afwikkellengte = N
AS - Overlap vaste veldbodem 80 mm
AT - Overlap vast veld links 215 mm
AU - Overlap drempelelement rechts 215 mm
AV - Ruimtebehoefte muurframe rechts van de opening J + BE + CD + 100 mm = 20 mm + 50 mm + 230 mm + 100 mm = 400 mm
AW - Vaste velddiepte175 mm
AX - Hoogte muurframeN + AA
Ongescheiden continue transportband = N + 650 mm
Gescheiden transporttechniek = N + 500 mm
AY - systeemhoogte BI + AX
BB - breedte aandrijftechniek750 mm
BC - Hoogte aandrijftechniek430 mm
BD - Offset links50 mm
BE - Offset rechts50 mm
BF - Offset toponafhankelijke continue transportband = 200 mm
BH - Vaste steekhoogte M - C + L + AS
BI - Vaste veld totale hoogteBH + AO
BJ - Systeembreedte AQ + AV + A = 400 mm + 400 mm + A
BV - Wikkelhuisbreedte = BJ
BW - Wikkelhuishoogte430 mm
BX - Diepte wikkelkast460 mm
BY - Breedte aandrijfbehuizing750 mm
BZ - Hoogte behuizing aandrijving430 mm
CA - Behuizingsdiepte aandrijving340 mm
CB - Parkeerplaats afsluitelement onder wikkelhuisonafhankelijke continue transporttechniek = 200 mm
gescheiden transporttechniek = 0 mm
CC - Dikte sperelement bij heropening400 mm
CD - Breedte geleiderail230 mm
CE - Geleiderail diepte230 mm
CE - Diepte geleiderail114 mm
CF - Hoogte geleiderail AX - BW
CG - Scheidingspunt transportband systeem geleiding breedte300 mm
CH - Scheidingspunt transportband geleider afmeting wandzijde0 mm
CI - Scheidingspunt transportgeleider afmeting kamerzijde300 mm
CJ - verhouding breedte/hoogteBJ/CF >= 0,333