• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
Brandbeveiliging voor opslagsystemen voor elektriciteit

Brandbeveiliging voor opslagsystemen voor elektriciteit

Brandbeveiliging voor opslagsystemen voor elektriciteit

Lithium-ion batterijen, cellen en oplaadbare accu's voorzien elektrische auto's, e-bikes, e-sigaretten, smartphones en nog veel meer van energie. Vergeleken met andere batterijtechnologieën hebben deze speciale energieopslagapparaten een bijzonder hoge energiedichtheid.

In principe is lithium-ion-technologie veilig, maar onder bepaalde omstandigheden kunnen de batterijen falen, dat wil zeggen exploderen. In zo'n geval treden heftige reacties op in de vorm van branden, waarbij giftige en corrosieve schadelijke gassen vrijkomen. De hoge temperaturen kunnen ook gevaarlijk zijn voor mensen en eigendommen.

Wij willen graag de mogelijke oorzaken toelichten en onze veilige transport- en opslagoplossingen voor lithium-ionbatterijen uit de productserie StrainBox presenteren.

Zelfs een enkele kleine knoopcel in restafval kan een grote brand veroorzaken, bijvoorbeeld door een achteloos weggegooide muziekwenskaart. Zoals het ➥ FAZ meldt, ontstaan er keer op keer miljoenenbranden in afvalverwerkingsbedrijven. Daarom is het zo belangrijk om batterijen en oplaadbare batterijen altijd op de juiste manier weg te gooien.

Waarom gaan batterijen kapot?

Lithium-ion batterijen kunnen onder bepaalde omstandigheden zelfontbranden. In dit geval spreken we van een ongeval of thermische runaway - de batterij raakt oververhit en "brandt thermisch uit". Dit kan van buitenaf komen (extern) of vanuit de batterij zelf (intern), door een zichzelf versterkend warmteprocerend proces.


 • Mechanische schade

  Bv. na een val met de e-bike. bijv. na een val met de e-bike, accu gevallen, etc.

  Vorming van een cel of binnendringen van een vreemd voorwerp in de cel kan schade veroorzaken aan de separator*, wat weer leidt tot interne kortsluiting.

 • Thermisch effect

  Buitenkant door bijvoorbeeld een omgevingsbrand.

  Intern kan zogenaamde thermische propagatie (= verspreiding) optreden van cel tot cel - een gevaarlijke kettingreactie.

 • Chemische veroudering

  Met name versneld door diepe ontladingen.

  Het metallisch lithium is ongelijk verdeeld in oude cellen; op bepaalde punten groeien kristallen. Deze zogenaamde dendrieten kunnen de separator binnendringen en leiden tot interne kortsluiting.

 • Elektrische impact

  Bv. door overladen (intern) of kortsluiting (extern).

  Bij overladen kan de elektrische energie op een gegeven moment niet meer worden omgezet in chemische energie. Kortsluiting leidt tot een hoge stroomsterkte. Beide leiden tot opwarming van de cel.


  * De separator is de binnenste scheidingslaag tussen de anode en kathode, die bedoeld is om ongecontroleerde ladingsuitwisseling te voorkomen.

  Wat gebeurt er tijdens een thermische runaway?

  Zo snel kan het gebeuren: Een batterij ontbrandt binnen enkele seconden. We voeren regelmatig brandtesten uit met lithium-ionbatterijen onder reële omstandigheden in het testcentrum op de STÖBICH Noord-site. In de korte video ziet u de vier verschillende stadia van een klassieke batterijbrand.


  • De cel warmt op en er wordt druk opgebouwd.

  • Elektrolyten ontsnappen in de vorm van giftige schadelijke gassen.

  • Er ontsnappen vonken en vlammen.

  • De schadelijke gassen ontbranden.

   Getest in het testcentrum

   Als onderdeel van onze productontwikkeling controleren we regelmatig de veilige werking van onze opslag- en transportboxen. We ondersteunen klanten ook bij het plannen, uitvoeren, documenteren en analyseren van hun eigen tests. De tests vinden plaats in ons eigen batterijtestcentrum, waar naast batterijtests ook producten voor de veilige omgang met lithium-ionbatterijen worden getest.

   ADR: wettelijke vereiste voor batterijtransport

   Onze transportkisten moeten ADR-conform zijn, d.w.z. goedgekeurd voor het veilig vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: in overeenstemming met de Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (kort: ADR = Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

   Brandende elektrische auto's zijn een regelmatig terugkerend onderwerp in de media. Er wordt vaak gesproken over een "technisch mankement" als mogelijke oorzaak van de brand, zoals de ➥ brand in een elektrische postauto in Pirmasens. Of het om een batterijbrand gaat, kan meestal pas later in het onderzoek worden opgehelderd. Vanwege het hierboven beschreven potentiële gevaar is een verband tussen het energieopslagsysteem en de brand relatief waarschijnlijk.

   Wat te doen met de beschadigde batterij?

   Zelfs nadat een batterijbrand is geblust, is het gevaar nog lang niet geweken: Wat te doen met het vervuilde bluswater en de defecte energieopslagunit zelf? De wettelijke situatie is niet duidelijk en brandweerkorpsen zijn niet officieel verantwoordelijk voor het transport en de verwijdering van beschadigde batterijen. Toch kan de brandweer batterijbeveiligingssystemen achter de hand houden voor gebruik - wat logisch is gezien het toenemende aantal branden waarbij moderne batterijtechnologieën betrokken zijn.
   Bij STÖBICH hebben we verschillende StrainBoxen overhandigd aan de brandweer van Goslar. De grootste StrainBox XL transportbox hebben we om ruimteredenen op ons fabrieksterrein opgeslagen. Indien nodig kunnen de hulpdiensten van alle brandweerkorpsen in het district Goslar de box met het uitrustingsvoertuig "Logistiek" (GW-L) naar de plaats van het ongeval transporteren.

   Demonstratie op het terrein van het technisch centrum van de brandweer in Goslar: de StrainBox XL wordt tijdens een oefening door de brandweer klaargemaakt voor transport.© Uwe Fricke
   Deze ➥ CirruX verpakkingskussens zijn voorgeschreven voor het ADR-conform transport van lithium-ionbatterijen. © Uwe Fricke

   In BRANDSchutz/Deutsche Feuerwehr Zeitung (uitgave 09/2022, blz. 812 e.v.) legt districtsbrandweercommandant Uwe Fricke de belangrijkste voordelen uit van deze speciale transportboxen voor brandweeroperaties: ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten, van XS voor e-bike accu's tot XL voor fotovoltaïsche opslagunits, en ze zijn ontworpen voor droog transport. Dit betekent dat de accu niet geblust hoeft te worden (trefwoord "vervuild bluswater"), maar in de box kan opbranden.

   Veilige transportoplossingen voor energieopslagsystemen

   Alle kasten uit de StrainBox serie hebben een geïntegreerd filtersysteem dat een groot deel van de giftige gassen wegfiltert. Schadelijk stof en deeltjes worden tegengehouden en het ontsnappen van vaste stoffen, vloeistoffen en vlammen wordt voorkomen. Dankzij het geïntegreerde thermomanagementsysteem is er geen kritische temperatuurstijging in de buitenwanden. Als de batterijen binnenin kapot gaan, wordt besmetting in de omgeving van de box voorkomen.

   Eigenschappen

   GasfiltersysteemMechanische weerstand
   Geen lekkage van vonken en vlammenOok voor kritische en defecte lithium-ion batterijenbatterijen
   Drukbestendige constructieTested overall concept
   Geen lekkage van vloeistoffen en vaste stoffenVeilig en duurzaam sluitmechanisme

   Klik hier voor de innovatieve ➥ Batterij veiligheidsoplossingen van STÖBICH.