Zukunftstag 2021

První den digitální budoucnosti ve společnosti STÖBICH

První den digitální budoucnosti ve společnosti STÖBICH

Pro skupinu společností STÖBICH byl Den budoucnosti ("Girl's Day") naprostým úspěchem - a poprvé v digitální podobě.

Den budoucnosti pro žákyně a žáky se poprvé konal v digitální podobě 22. dubna 2021. Byla to pro nás skutečná výzva, kterou jsme zvládli s aktivní podporou společnosti REWIMET e.V.. Abychom dětem představili celou rozmanitost společnosti STÖBICH, představili jsme čtyři společnosti ze skupiny (STÖBICH Brandschutz, STÖBICH technology, STÖBICH Active Safety a Beeware) s různými tématy:

- Stavební a technická požární ochrana
- Bezpečnost baterie
- Inteligentní údržba a podpora

Zvláštním bodem programu byl rozhovor, při kterém se děti mohly ptát školitelů a učňů STÖBICH na jejich zkušenosti a získat tak zajímavé poznatky o různých učňovských profesích. Dětem bylo umožněno, aby se vyptávaly na své zkušenosti.

Závěr: Den budoucnosti byl i z digitálního hlediska úspěšnou akcí pro všechny zúčastněné. Dívky a chlapci projevili živý zájem a byli pozitivně ohromeni. Jedno z dětí by si dokonce mohlo představit, že se později stane hasičem nebo se vyučí ve firmě STÖBICH. Na závěr každý obdržel sadu chapadlového robota, kterou si mohl odnést domů.

Výhled: Vytvořený obsah by měl být do příštího roku připraven tak, abychom mohli nabídnout jak osobní program v rámci vzdělávacího semináře, tak digitální nabídku na budoucích Dívčích a chlapeckých dnech. Tímto způsobem oslovíme i děti a mladé lidi z jiných spolkových zemí, což je skutečný přínos pro všechny!

  • Zukunftstag 2021
  • Zukunftstag 2021