BHE-Kongress2023

Kongres BHE "Požární ochrana"

Kongres BHE "Požární ochrana"

Odborný kongres BHE "Požární ochrana" ve Fuldě byl dobrou příležitostí dozvědět se o aktuálním vývoji a trendech v požární ochraně. Společnost STÖBICH byla po oba dny na místě jako partner akce.

V kongresovém centru Hotel Esperanto ve Fuldě byl pro účastníky ve dnech 19. a 20. dubna 2023 připraven pestrý program přednášek, ve kterých se vybraní přednášející zabývali nejen moderní technikou a koncepcemi požární ochrany, ale také příslušnými normami a předpisy.

Na stánku společnosti STÖBICH jsme se zaměřili na naše aktuální textilní protipožární řešení, např. na samouzavírací kouřové ➥ Fiberseal clony. Uspořádali jsme také konzultace k našemu ucelenému portfoliu protipožární ochrany, které zahrnuje stavební a technickou protipožární ochranu a také téma "bezpečnost baterií".