Manžeta

Manschette

Popis produktu

Díky systému pěnového těsnění prostupu není nutné vyklízet prostor uzávěru pro nehořlavé materiály. V tomto systému nejsou žádné pohyblivé přepážkové prvky, což vede k malým nárokům na prostor na stěnovém panelu. Límec splňuje požadavek třídy požární odolnosti EI 90 podle DIN EN 1634-1 s dopravovaným materiálem "zcela naplněný dopravník lahví".

Konstrukcepožární uzávěr pro dopravníkové tratě
Směr uzavíránívyplnění pěnou ze všech stran
Požární odolnostEI1 90 | zkoušeno podle DIN EN 1634-1
Uzavírací cyklynení nutné, protože tu nejsou žádné pohyblivé části
Znovuotevřenínení nutné
Vhodné prospojitý válečkový dopravník | spojitý řetězový dopravník | spojitý pásový dopravník | okružní dopravník

Návrh konstrukčního systému (systémový výkres)

Manžeta
a = 140
Technická proveditelnost
LH≤ 500 mm
LB≤ 300 mm

bza předpokladu
300 mmB < 100 mm a LH < 300 mm
500 mm100 mm < LB < 200 mm a 300 mm < LH < 500 mm
1000 mm200 mm < LB < 300 mm a LH < 320 mm