Stöbich: Vind product

Anwendungssuche

Amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.Lorem incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Los geht's!

Produkt Auswahl

Here you can find easily the product of your choice. Please just enter the first letters of the product name and select the requested product from the shown list. The overview about our system portfolio you will find using the menue items.

Verklaring gegevensbescherming - Verklaring bescherming persoonsgegevens

Verklaring bescherming persoonsgegevens

Verklaring bescherming persoonsgegevens

Gegevensbescherming

 

De exploitant van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke regels voor gegevensbescherming zowel als deze Verklaring bescherming persoonsgegevens.

 

Het gebruik van onze website is in de regel zonder invoer van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of emailadressen) worden verzameld, vindt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis plaats. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

 

Wij maken u erop opmerkzaam, dat de gegevensoverdracht in het internet (bijv. bij de communicatie per email) beveiligingsrisico's kan opleveren. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

cookies

 

De website gebruikt gedeeltelijk zo genoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe, ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

 

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zo genoemde "session cookies". Zij worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen, totdat u ze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk, uw browser tijdens het volgende bezoek te herkennen.

 

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in elk afzonderlijk geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit zowel als het automatisch wissen van de cookies tijdens het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website ingeperkt zijn.

 

Serverlogboekbestanden

 

De provider van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat die in zo genoemde serverlogboekbestanden op, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 

Browsertype / browserversie

gebruikt besturingssysteem

Referrer URL

hostnaam van de gebruikte computer

tijd van de serveraanvraag

 

 

Deze gegevens zijn niet aan bepaalde personen toewijsbaar. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd. Wij behouden ons voor, deze gegevens later te controleren, wanneer ons concrete aanwijzingen voor een illegaal gebruik bekend worden.

 

Contactformulier

 

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen zendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daarin aangegeven contactgegevens voor verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw instemming door.

 

Newslettergegevens

 

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een email-adres nodig zowel als informatie, waarmee wij kunnen controleren, dat u de houder van het aangegeven email-adres bent en dat u met de ontvangst van de nieuwsbrief instemt. Andere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de opgevraagde informatie en zenden wij niet naar derden door.

 

De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het email-adres zowel als het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief.

 

Verklaring bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van Google Analytics

 

Deze website gebruikt functies van de service voor webanalyse van Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zg. "Cookies". Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

 

In het geval van activering van de IP-anonymisering op deze webpagina wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte eerst verwijderd. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verwijderd. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit te maken en om verdere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld.

 

U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie de van de door het cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google zowel als de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Verklaring bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van Facebook-plugins (Vind ik leuk-toets)

 

Op onze pagina's zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-toets" ("Vind ik leuk") op onze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugins een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina bezocht hebt. Wanneer u op de Facebook "Like-Button" klikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's met uw Facebook-profiel koppelen. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze pagina's aan uw gebruikersaccount toekennen. Wij maken erop opmerkzaam, dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis van de inhoud van de doorgegeven gegevens zowel als van het gebruik ervan door Facebook hebben. Extra informatie hierover vindt u in de Verklaring bescherming persoonsgegevens van Facebook onder nl-nl.facebook.com/policies.

 

Wanneer u niet wilt, dat Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toekennen, dient u zich uit uw Facebook-Gebruikersaccount uit te loggen.

 

Verklaring bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van Twitter

 

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het Gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte webpagina's met uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegeGegevens aan Twitter doorgezonden. Wij maken erop opmerkzaam, dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis van de inhoud van de doorgegeven gegevens zowel als van het gebruik ervan door Twitter hebben. Extra informatie hierover vindt u in de Verklaring bescherming persoonsgegevens van Twitter onder twitter.com/privacy.

 

Uw Instellingen voor gegevensbeveiliging bij Twitter kunt u in de account-instellingen onder twitter.com/settings/account veranderen.

 

Verklaring bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van Google +1

 

Onze pagina's gebruiken Functies van Google +1. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

 

Registratie en doorgifte van informatie: Met behulp van de Google +1-Toets kunt u informatie wereldwijd publiceren. Met de Google +1-toets verkrijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en van onze partners. Google slaat zowel de informatie op, dat u voor een inhoud +1 hebt gegeven, alsook informatie over de pagina, die u tijdens het Klikken op +1 hebt bekeken. Uw +1 kunnen als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties in het internet worden ingevoegd. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-Toets te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, de u tijdens het delen van inhoud via Uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond, die uw email-adres kennen of over andere identificatie-informatie van u beschikken.

 

Gebruik van de geregistreerde informatie: Naast de boven toegelichte gebruiksdoelen wordt de door u ter beschikking gestelde informatie overeenkomstig het geldende Google Privacy-beleid gebruikt. Google maakt wellicht samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers openbaar dan wel geeft deze aan gebruikers en partners door, zoals bijvoorbeeld uitgevers, adverteerders of verbonden websites.

 

Verklaring bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van Instagram

 

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Wanneer u in uw Instagram-account bent ingelogd kunt u door aanklikken van de Instagram-knop de inhoud van onze pagina's met uw Instagram-profiel koppelen. Daardoor kan Instagram het bezoek van onze pagina's aan uw gebruikersaccount toekennen. Wij maken erop opmerkzaam, dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis van de inhoud van de doorgegeven geGegevens zowel als van het gebruik ervan door Instagram hebben.

 

Extra informatie hiertoe vindt u in de Verklaring bescherming persoonsgegevens van Instagram: instagram.com/about/legal/privacy/

 

Verklaring bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van LinkedIn

 

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Bij elke oproep van een van onze pagina's, die Functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met servers van LinkedIn opgebouwd. LinkedIn wordt erover geïnformeerd, dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Wanneer u op de "Recommend-Button" van LinkedIn klikt en in uw account bij LinkedIn bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw account koppelen. Wij maken erop opmerkzaam, dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis van de inhoud van de doorgegeven gegevens zowel als van het gebruik ervan door Linkedin hebben.

 

Extra informatie hiertoe vindt u in de Verklaring bescherming persoonsgegevens van LinkedIn onder: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Verklaring bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van XING

 

Onze webpagina gebruikt functies van het netwerk XING. Aanbieder is de XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij elke oproep van een van onze pagina's, die functies van XING bevat, wordt een verbinding met servers van XING opgebouwd. Opslag van persoonlijke gegevens vindt daarbij voor zover wij weten niet plaats. In het bijzonder worden geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geëvalueerd.

 

Meer informatie over de gegevensbescherming en de Xing Share-Button vindt u in de Verklaring bescherming persoonsgegevens van XING onder www.xing.com/app/share

 

Verklaring bescherming persoonsgegevens voor het gebruik van YouTube

 

Onze website gebruikt plugins van de door Google bedreven pagina YouTube. Exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze met een YouTube-plugin ingerichte pagina's bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt de YouTube-Server meegedeeld, welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd maakt u het YouTube mogelijk, uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen, door u uit uw YouTube-account uit te loggen.

 

Extra informatie voor de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de Verklaring bescherming persoonsgegevens van YouTube onder www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

 

Informatie, wissen, blokkering

 

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking zowel als een recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiertoe zowel als voor verdere vragen over het thema Persoonlijke gegevens kunt u zich te allen tijde onder het in het impressum aangegeven adres tot ons wenden.

 

Bezwaar reclame-email

 

Tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht openbaar gemaakte contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht tot juridische stappen in het geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-email, voor.