• NL
 • Wereldmarktleider
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
Live brandproeven ter plaatse

Live brandproeven ter plaatse

Laat u door onze mobiele brandtest-containers overtuigen van het prestatievermogen van modern brandbeschermend textiel

Overtuig uzelf van de efficiëntie van modern brandbeveiligingstextiel met onze mobiele brandtestcontainer

Levende vuurproeven ter plaatse

Een textiel dat bestand is tegen een temperatuur van meer dan 1000°C en enkele uren intact blijft? Een 1 mm dik doek dat de doorgang van de warmtestraling eenvoudigweg met ca. 90% vermindert? Beleef de prestaties van modern brandbeveiligingstextiel in een live brandtest!

Met de mobiele brandcontainer kunt u de prestaties van moderne textielbrandbeschermingsproducten uit de eerste hand zien. De mobiele binnenvaartcontainer, die speciaal voor deze demonstratiedoeleinden is omgebouwd, wordt gebruikt op beurzen of klantenevenementen. In de container zijn speciale Stöbich brandbeveiligingsdoeken geïnstalleerd. Hun beschermende werking wordt aangetoond door het simuleren van de ontwikkeling en beheersing van rook en een gesimuleerde volledige brand in de container. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een brandbeveiligingsstof Heliotex en de begaanbare rookschort Stripecoil. De demonstraties vinden altijd buiten plaats.

Brandwerende stof met classificatie EW

Ruimtesluiting met beperking van de stralingsdoorlaat

Het voorbeeld van het Heliotex-weefsel laat duidelijk zien hoezeer de stralingsdoorlaatbaarheid door dit type weefsel wordt verminderd. Uittreksel: 13501-2 Classificatie van bouwproducten en -types: Stralingsbeperking W is het vermogen van een bouwelement om een brandbelasting van slechts één zijde te weerstaan, op zodanige wijze dat de waarschijnlijkheid van brandoverdracht als gevolg van aanzienlijke uitgestraalde warmte via het onderdeel of van het oppervlak van het onderdeel dat van de brand naar de aangrenzende materialen is gericht, wordt verminderd. Het kan ook nodig zijn dat het onderdeel personen in zijn omgeving beschermt.

Gebruik van rookgordijnen in een passagegebieden

Het passeerbare en bodemafsluitende rookscherm "Stripecoil"

Het passeerbare rookscherm Stripecoil functioneert in gesloten toestand tegelijkertijd als rookscherm en als doorgang voor personen. Het vervult derhalve de functies van de rookcompartimentering in door personen doorkruiste gebieden dan wel vluchtwegen en kan door het dubbele-as-systeem met onbeperkte breedte worden uitgevoerd.

Stripecoil

Stripecoil

De begaanbare rookschort, hoewel de vloer afsluitend

Stripecoil