• NL
 • Wereldmarktleider
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact

STÖBICH bedrijfsoprichter draagt het management over

STÖBICH bedrijfsoprichter draagt het management over

Al 40 jaar staat het merk STÖBICH voor betrouwbare en innovatieve brandbeveiliging. Altijd gedreven door moed en enthousiasme voor technologie, is onder leiding van Dr.-Ing. Jochen Stöbich uit het in 1980 in Goslar opgerichte startende bedrijf een groep bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers ontstaan. Met een gestaag groeiend aantal medewerkers, locaties en bedrijfsonderdelen is de groep van bedrijven, die vandaag de dag wereldwijd actief is, sinds 1980 onderhevig aan voortdurende groei. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld deze succesvolle koers in de toekomst voort te zetten.

Op 77 jarige leeftijd zal Dr.-Ing. Stöbich zich nu terugtrekken uit het actieve bedrijfsleven. De oprichter van het bedrijf heeft daarom de operationele verantwoordelijkheid voor de Stöbich Groep overgedragen en heeft zich teruggetrokken uit de directie van de verschillende bedrijven. De belangen van de familie zullen ook in de toekomst door de drie dochters, mevrouw Kerim Stöbich-Schaller, mevrouw Janine Stöbich-Uffel en mevrouw Liesa Stöbich, als aandeelhouders worden vertegenwoordigd. Dr.-Ing. Stöbich draagt de leiding van de holding over aan drie directeuren, die zijn opvolging in de verschillende gebieden hebben overgenomen en het vertrouwen van de Stöbich-familie genieten.

Jörg Schiebel is voorzitter van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor de gebieden ontwikkeling, verkoop, verwerking, service en business development. Peter Stahl is verantwoordelijk voor financiën en administratie. Wolfgang van Pels neemt het management van de productie van de eigen productielocaties en de productie-investeringen over.

Het nieuwe management zal de weg van digitalisering en digitale transformatie en de ontwikkeling van adequate bedrijfsmodellen, die tot nu toe met succes is ingezet, voortzetten om marktleider te blijven in de ontwikkeling, verkoop, installatie en service van toekomstgerichte bouwkundige brandbeveiligingsproducten.