• NL
 • Wereldmarktleider
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact

21. Brandweerdagen

25 november 2020 tot 26 november 2020 in het Haus der Technik, Essen

21. Brandweerdagen

25 november 2020 tot 26 november 2020 in het Haus der Technik, Essen, Duitsland

De brandbeveiliging wordt nog steeds door velen onderschat! Eigenlijk brandt het ook altijd alleen met de anderen.
De realiteit is anders: Jaarlijks doen zich in Duitse bedrijven nog steeds meer dan 200 grote schadegevallen voor. Hoewel bijna alle ondernemingen hiertegen verzekerd zijn, gaan de meeste getroffen Duitse ondernemingen onmiddellijk of in de loop van het volgende jaar failliet als gevolg van dergelijke gebeurtenissen!

Een doeltreffende en voorzichtige preventieve brandbeveiliging is derhalve van essentieel belang, waarbij rekening wordt gehouden met technische, bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Ook overheden, brandweerkorpsen en verzekeringsmaatschappijen eisen terecht steeds vaker dat er ten minste één brandbeveiligingsfunctionaris in dienst is. Is uw bedrijf voldoende beschermd tegen brand? Hoe reageert uw bedrijf op de standaard brandrisico's van elektrisch werk, heet werk, werk met gevaarlijke stoffen, brandstichting? Is er een mogelijke explosieve atmosfeer? Zijn werkelijk ALLE ontstekingsbronnen geïdentificeerd en zo veel mogelijk vermeden?

De maatregelen voor de uitvoering van brandbeveiliging zijn technisch veeleisend, de wettelijke eisen en die van de verzekeringsmaatschappijen zijn zeer uitgebreid. Tijdens de tweedaagse conferentie worden de maatregelen voor preventieve brandbeveiliging vanuit verschillende gezichtspunten en invalshoeken toegelicht en wordt uitgebreide bijstand verleend. De deelnemers zullen antwoorden krijgen op hun vragen uit hun dagelijkse werk.

Wij van STÖBICH verheugen ons op vele stimulerende discussies en een informatieve uitwisseling met u. Bezoek ons op onze stand. Ga voor meer informatie naar www.hdt.de/essener-brandschutztage-h050115654