Zůstáváme poskytovatelem budoucnosti!

Zůstáváme poskytovatelem budoucnosti!

ZUKUNFTGEBER je iniciativou Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V. (Svaz zaměstnavatelů regionu Braunschweig) a oceňuje atraktivní zaměstnavatele v regionu Braunschweig-Wolfsburg. Společnost STÖBICH nese pečeť již delší dobu a nyní byla znovu certifikována.

Potlesk pro nejatraktivnější zaměstnavatele v regionu! Také my ve společnosti STÖBICH jsme byli pozváni na oslavu 1. recertifikace pečeti "ZUKUNFTGEBER", která se konala 3. února 2023 v Braunschweigu. Úspěšně jsme se zúčastnili recertifikačního procesu a nyní se můžeme nazývat "Zukunftgeber" po dobu dalších 24 měsíců. V rámci praktického auditu byly pracovní podmínky hodnoceny až v deseti dílčích oblastech podle jejich atraktivity pro zaměstnance - společnost STÖBICH získala body ve všech kategoriích.
Pečeť nosíme s hrdostí, ale jsme si vědomi, že jako zaměstnavatel se musíte neustále rozvíjet. Za tímto účelem se pravidelně účastníme seminářů a vyměňujeme si nápady s dalšími budoucími zaměstnavateli v regionu.