Stöbich Entrepreneurship

Stöbichova doktorandská cena za podnikání 2023

Stöbichova doktorandská cena za podnikání 2023

Letošní cenu za vynikající akademickou práci v oblasti výzkumu start-upů získala Dr. phil. Carina Bohlayerová, která se zabývala aktuálním tématem.

Jak se mladé firmy vyrovnávají s kritickými situacemi a jak tyto situace ovlivňují motivaci v začínajících firmách? Na tuto otázku odpověděla Dr. phil. Carina Bohlayer se tímto tématem zabývala ve své disertační práci z podnikové psychologie, která zahrnovala čtyři empirické studie. Cílem vědkyně bylo zlepšit porozumění podnikatelským rozhodnutím a podpořit mladé podnikatele při zvládání výzev.

Dr. Bohlayerová svou prací "Stát se podnikatelem - kritické situace a dynamika motivace začínajících podnikatelů" přináší cenný příspěvek k inovativnímu podnikání, a to je přesně to, o co nám jako jmenovci a sponzorovi ceny jde.
Dne 2. listopadu 2023 byla proto akademičce udělena ➥ Stöbichova cena za doktorandské studium v oblasti podnikání - od roku 2021 je již třetí laureátkou. Slavnostní předání ceny hostilo Podnikatelské centrum Technische Universität Braunschweig a Vysoká škola aplikovaných věd Ostfalia. Dagmar Wilgeroth z TU Braunschweig byla moderátorkou akce, které se zúčastnili Dirk-Olaf Petersen, obchodní ředitel STÖBICH Holding, Prof. Dr. Krafczyk, viceprezident pro digitalizaci a udržitelnost TU Braunschweig, a Prof. Dr. Asghari, vedoucí Podnikatelského centra. Inge a Liesa Stöbichovy zastupovaly také svého zesnulého manžela a otce, zakladatele naší společnosti Dr. Jochena Stöbicha.

On sám byl průkopníkem a podnikatelem v oblasti stavební požární ochrany. I on by byl jistě pyšný na letošní vítězku Carinu Bohlayerovou, která se velmi angažuje ve výzkumu start-upů a zároveň pracuje v neziskové organizaci na podporu podnikatelského myšlení a jednání bez ohledu na pohlaví.

  • Stöbich Entrepreneurship
  • Stöbich Entrepreneurship
  • Stöbich Entrepreneurship
  • Stöbich Entrepreneurship
  • Stöbich Entrepreneurship
  • Stöbich Entrepreneurship