Rodinná společnost STÖBICH

Zahrnutí do Lexicon 2020

Rodinná společnost STÖBICH

Zahrnutí do Lexicon 2020

Rozšířené a aktualizované třetí vydání „Lexikonu německých rodinných podniků“ představuje více než 1 000 německých rodinných podniků, vypráví jejich příběh a přidává zajímavé podrobnosti a anekdoty. Rodinné podniky jsou páteří německé ekonomiky. Více než 60% německých zaměstnanců najde práci u nich, generují 50% německých tržeb, drží 75% patentů a poskytují 80% tréninkových pozic. Jsou považovány za záruku ekonomického úspěchu a nesou hodnoty sociální a filantropické tržní ekonomiky.

Jako úspěšný rodinný podnik byl STÖBICH zařazen do Lexicon of German Family Businesses 2020.