STÖBICH dostává pečeť Aktion Mensch

STÖBICH dostává pečeť Aktion Mensch

Upřímně děkujeme!

Rok 2020 byl pro nás všechny v mnoha ohledech mimořádný a vyčerpávající. Navzdory mnoha soukromým a profesionálním nepříznivým podmínkám jsme vždy mohli počítat s našimi zaměstnanci a jejich neúnavným úsilím.

Za každou úspěšnou společností jsou angažovaní zaměstnanci. Jako poděkování za náročný uplynulý rok jsme našim zaměstnancům dali roční lístky od Aktion Mensch. Skvělá věc: Jednou dávkou podporujeme sociální projekty po celém Německu a naši zaměstnanci mohou také vyhrát současně. Myslíme si: dobrá věc v každém ohledu.