PROTEC-24 slaví 30 let!

PROTEC-24 slaví 30 let!

Před 30 lety neexistovala celostátní servisní síť pro údržbu systémů požární ochrany, ale základní kámen byl položen.

Dne 20. srpna 1993 podepsal Jochen Stöbich zakládací listinu a stal se tak průkopníkem v oblasti servisu požární ochrany. Stöbichova vize o vytvoření celoněmecké servisní sítě pro údržbu systémů požární ochrany STÖBICH se tak stala skutečností. O 30 let později vznikla celostátní servisní společnost, která plní individuální přání zákazníků i za hranicemi Německa, a to nezávisle na výrobci. Do servisního portfolia patří například systémové uzávěry dopravníků, textilní protipožární systémy, protipožární dveře/vrata a elektricky ovládané dveřní a vratové systémy.

Dnes je ➥ PROTEC-24 silnou značkou a mezinárodně aktivní dceřinou společností silnou značkou a mezinárodně působící dceřinou společností skupiny STÖBICH se zaměřením na

- Servis a údržbu
- Instalace
- Testování
- Údržba
- Modernizace komplexních systémů požární ochrany