9. den požární ochrany ve Freiburg

9. den požární ochrany ve Freiburg

Požární ochrana v pečovatelských domech a zařízeních pro seniory je tématem 9. Dne požární ochrany ve Freiburgu. My ve STÖBICH jsme dnes také v Europa-Park Rust: s prezentací o inovativních protipožárních řešeních a protipožární ochraně, kterých se můžete dotknout.

Požár je vždy katastrofou, zvláště v zařízení s lidmi s omezenou pohyblivostí a osobami, které potřebují péči. Jak jsou požární předpisy kompatibilní s domácím prostředím? Co dělat v případě požáru a jaké předpisy je třeba předem dodržovat?

Na tyto a další otázky odpovídají odborníci – např. z požární ochrany STÖBICH – konstruktivní odpovědi na 9. Dni požární ochrany ve Freiburgu. Freiburský den požární ochrany je odborná akce na téma požární ochrany uznávaná Bádensko-Württemberskou komorou architektů a inženýrů a zahrnuje kongres s veletrhem.

mobilní požární kontejner od STÖBICH je dnes v Europa-Park Rust obzvláště živý. Kromě četných odborných přednášek si můžete naživo vyzkoušet, jak naše tepelně izolační protipožární textilie odolává šlehajícím plamenům. Působivé, co tato látka dokáže!