17. Brandschutztag an der Küste

17. den požární ochrany na pobřeží

17. den požární ochrany na pobřeží

Každoroční zářijová akce si klade za cíl zvýšit povědomí o požární ochraně v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Již po sedmnácté se konal Den požární ochrany na pobřeží jako projekt pracovní skupiny pro preventivní požární ochranu, sítě požární ochrany při Kompetenčním centru pro stavebnictví a zemské komory architektů a komory inženýrů. Na zúčastněné architekty, stavební inženýry a projektanty požární ochrany z úřadů, hasičských sborů, projekčních kanceláří a stavebních firem čekalo osm odborných přednášek a odborná výstava se 48 vystavovateli. Ti, kteří nemohli přijít osobně do kostela svatého Jiří ve Wismaru, se zúčastnili přímého přenosu online.

Na veletrhu jsme se opět těšili z osobní výměny názorů s návštěvníky stánku STÖBICH. Historické zdi poskytly fantastickou kulisu pro intenzivní technické diskuse o našich ➥ konstrukčních textilních protipožárních řešeních a uzávěrech dopravníkových systémů. Jelikož Den požární ochrany podporujeme od samého počátku, bylo pro nás působivé vidět, jak se tato akce za ta léta rozrostla. Uvidíme se příště!

  • 17. Brandschutztag an der Küste
  • 17. Brandschutztag an der Küste