Wismar Stöbich

16. den požární ochrany na pobřeží

16. den požární ochrany na pobřeží

Wismar není jen oblíbeným cílem výletů, v tomto malebném hanzovním městě se také každoročně koná Den požární ochrany na pobřeží. Společnost STÖBICH byla od samého počátku na místě opět přítomna se svým stánkem jako podporovatel a vystavovatel.

V úterý 6. září 2022 se ve Wismaru již po šestnácté konal Den požární ochrany na pobřeží. Akci pořádají čtyři instituce v Meklenbursku-Předním Pomořansku, včetně místní komory architektů a inženýrů.
Letos bylo zúčastněným architektům, stavebním inženýrům, úředním projektantům požární ochrany, hasičským sborům, projekčním kancelářím a stavebním firmám nabídnuto osm odborných přednášek a odborná výstava se 48 vystavovateli. Veletrh se konal ve zrekonstruovaném kostele svatého Jiří s přímým přenosem, kde se také konal. ➥ STÖBICH byl zastoupen. V tomto působivém historickém prostředí jsme mohli vést intenzivní technické diskuse s našimi stálými i potenciálními novými zákazníky - konečně opět naživo a v barvách. Naprostý úspěch pro všechny strany.

  • Wismar Stöbich
  • Wismar Stöbich