Systém: StrainBox | Řada: L

StrainBox L

Popis produktu

StrainBox L umožňuje přepravu kritických a vadných lithium-iontových baterií způsobem odpovídajícím ADR a jejich bezpečné skladování. Velikost a konstrukce byly speciálně navrženy pro skladování a přepravu baterií a modulů, například těch instalovaných v hybridních vozidlech.

Všechny obaly řady StrainBox mají integrovaný filtrační systém, který do značné míry filtruje toxické plyny. Prach a zdraví škodlivé částice jsou zadržovány a je zabráněno úniku pevných látek, kapalin a plamenů.

Díky integrovanému tepelnému managementu nedochází ke kritickému nárůstu teploty vnějších stěn. Pokud by došlo k nehodě baterií uvnitř, je zabráněno kontaminaci okolí obalu.

Pro ochranu osob a majetku má StrainBox L také typické bezpečnostní prvky, které nabízejí pouze výrobky od společnosti Stöbich Brandschutz GmbH. Patří k nim filtrační systém, mechanicky odolná konstrukce a integrovaný tepelný management.

Hlavní vlastnostiPřeprava kritických a vadných lithium-iontových baterií v souladu s předpisy ADRZachycení kapalin a pevných látek
Tlakově odolná konstrukceBezpečné a spolehlivé uzamykání
integrovaný systém plynového filtruNeutralizace vyskytujících se škodlivých plynů
Mechanická odolnostOchrana osob a hmotných statků
Testovaný celkový systémPříjem a odvod tepelné energie
Žádný únik jisker a plamenůŽádné zaprášení výplní

Vlastnosti výrobku

Technické údaje
StrainBox L
StrainBox L120-M
Vnější rozměry: Da x Ba x Ha
1.600 x 1.200 x 696 mm
1.207 x 980 x 765 mm
Vnitřní rozměry D1 x Š1 x V1
1.378 x 887 x 326 mm
700 x 520 x 326 mm
max. hmotnost prázdného vozu
557 kg
300 kg
max. užitečné zatížení (přeprava)
260 kg
120 kg
max. energetický obsah
31,2 kWh
15 kWh
Kapacita
399 l
119 l
Schválení
schválený obal OSN pro nebezpečné zboží s kódem X pro přepravu v souladu s ADR, RID a IMDG Code*

* Způsoby přepravy: silniční, železniční, vnitrozemská a námořní doprava; Stöbich je výrobcem obalů pro nebezpečné zboží s uznaným programem zajištění kvality v souladu s předpisy pro nebezpečné zboží BAM.
StrainBox L


StrainBox L
Varianty
Všechny verze jsou k dispozici s elektrickým pohonem pro automatické otevírání a zavírání obalů. Varianty M obsahují k tomuto účelu řídicí jednotku, kterou lze rovněž integrovat do výrobních linek.
Popis komponent
Systém plynového filtru
Zamykací systém
Upevňovací oka pro zajištění nákladu
Plynové pružiny
Odkapávací miska na tekutiny
Držák číselné tabulky pro značení
Poznámky
Po předchozí konzultaci je možné rozměry přizpůsobit požadavkům zákazníka.