STÖBICH Brandschutz: Speciální řešení

STÖBICH Brandschutz: Speciální řešení

Je vaše kopírka nebo tiskárna také umístěna v uličce, aby byl přístup možný ze všech stran? Vytvořili jste tímto umístěním kopírky také optimální provozní tok? Věděli jste, že tím ohrožujete životy? U kopírek hrozí vysoké riziko požáru kvůli zahřívání zapékací jednotky. Porucha tepelného spínače vede k přehřátí a následně k počínajícímu požáru.