Textiele brandbeveiliging en architectuur

Textiele brandbeveiliging en architectuur

Ruimte voor brandbeveiliging

Ruimte voor brandbeveiliging

Textiele brandbeveiliging en architectuur

De opvolging van geldende bouwvoorschriften, richtlijnen en verzekeringseisen leidt vaak tot een groot aantal bouwkundige maatregelen ter bescherming tegen brand. Vuur- en rookbeschermingsoplossingen spelen hierbij een belangrijke rol. Bij veeleisende architectuur moet hierbij de functie de vorm volgen.

Wanneer er in grote gebouwencomplexen brand is, gaat het eerst om de bescherming van mensenlevens, daarnaast om de begrenzing van schade aan materiaal en gebouwen. De segmentatie van gebouwen in afzonderlijke brandsecties scheidt aangrenzende gebieden bouwkundig van elkaar af en zorgt tegelijk voor veilige vlucht- en reddingswegen. Daartoe moeten in geval van brand noodzakelijke openingen in wanden en plafonds worden afgesloten en rookbarrières worden gecreëerd.

Voor de architect is het een uitdaging om daarbij esthetiek en functionaliteit perfect met elkaar te verenigen. Immers, hoe kan bijv. de wens van een open ruimteconcept zonder visuele storende factoren worden gerealiseerd, wanneer door strikte brandveiligheidsvoorschriften de bouwkundige scheiding van kamergedeelten of het creëren van rookbarrières over een groot oppervlak dwingend noodzakelijk is?

Textiele vuur- en rookbescherming – innovatief, onzichtbaar, individueel

Flexibiliteit bij inbouw en uitvoering

Textiele brandbeschermingsoplossingen bieden een werkzame bescherming tegen ongecontroleerde uitbreiding van vuur en rook. Tegelijk bieden zij een hoge mate van flexibiliteit in puncto inbouw en uitvoering – niet in de laatste plaats door de ondertussen sterk toegenomen variatie van onze producten. Ten opzichte van conventionele brand- dan wel rookbeschermingsdeuren, -poorten of -kleppen bieden textiele systemen al naar gelang het toepassingsdoel vele voordelen. Vaak zijn zij zelfs in principe beter geschikt dan gebruikelijke oplossingsbenaderingen. De zogenoemde schermsystemen zijn ondertussen in de meest uiteenlopende uitvoeringen zowel als voor veelsoortige gebruiksdoelen verkrijgbaar en kunnen als rookschermen, rookbeschermingsafsluitingen en brandafsluitingen worden gecategoriseerd.

Rookschermen uit textiel worden bij de realisatie van rookverwijderingsconcepten toegepast en vermijden onnodig grote ventilatietoe- en afvoeropeningen. Automatische rookschermen wikkelen zich indien nodig zelfstandig en zonder toepassing van externe energie tot een overeenkomstig het rookverwijderingsconcept gedefinieerd niveau af. In de ruststand wordt uw weefsel in de vlakke behuizing op een wikkelas opgeslagen en het systeem is nauwelijks zichtbaar. De geringe inbouwdiepte maakt daardoor een bijna onzichtbare integratie in de gegeven interieurarchitectuur mogelijk. Statische rookschermen bezitten het voordeel van een zeer gering gewicht en de daaraan gepaarde lage statische belasting van de bouwconstructie. Zij kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en maken een ongecompliceerde afscherming van doorlopende systemen mogelijk. Zowel statische als automatische rookschermen waarborgen een gerichte sturing en de werkzame afvoer van rook ook bij grote hoogten van de ruimtes. Door zeer grote realiseerbare afmetingen met gedeeltelijk zelfs onbeperkte breedten, kunnen brand- en rookgassen zelfs bij optredende dwarsstromingen effectief worden afgevoerd. Eveneens kan bij grote ruimten de toepassing van machinale rookafvoersystemen worden geoptimaliseerd. De voor de deling van de ruimte geïnstalleerde rookschermen reduceren daarbij het benodigde ventilatorvermogen en verhogen tegelijkertijd de veiligheid. Het na EN 12101-1 CE-getest Rookschermen volgens de geldende de Europese veiligheidseisen en zijn met betrekking tot van zijn Brandgedrag door bouw- en woningtoezicht toegelaten.

Automatische rookschermen uit textiel met doorgang voor personen

Bij rookverwijderingsconcepten, die een bodemafsluitend rookscherm zowel als een passeerbare ontsnappingsweg vereisen, is een veilige realisatie ervan vaak twijfelachtig. Het CE-geteste en door Bouw- en woningtoezicht geregistreerde passeerbare rookscherm garandeert de vorming van een rookbarrière en tegelijkertijd een vluchtmogelijkheid in door personen doorkruiste gebieden. Het systeem kan op grond van het dubbele-as-systeem voor onbeperkte breedten en een afrollengte tot 3,5 m worden gerealiseerd. De passagefrequentie voor personen ligt bij ca. 200 personen per minuut bij een systeembreedte van 3 m.

Ruimtevormende, textiele brandafsluitingen en Rookschermen zonder kolommen

In het bijzonder bij architectonisch hoge eisen zijn de vormwil van de architect en de brandbeschermingstechnische eisen volgens het geldende beschermingsconcept slechts zelden in overeenstemming. Met ruimtevormende en om hoeken verlopende textiele systemen kan ook met deze eisen rekening worden gehouden. De brandbeschermingstechnische beveiliging van hoekverlopen vindt hierbij plaats met een innovatieve weefselvouwtechniek. Kostbare kolommen of beschermde steunconstructies voor montage van vroeger noodzakelijke geleiderails zijn overbodig. Geringe behuizingshoogten en ontbrekende kolommen zowel als geleiderails vergemakkelijken de integratie in ingewikkelde inbouwsituaties. De decente optiek van deze systemen kreeg al onderscheidingen voor "brandbeveiliging, die men niet ziet". Al naar gelang de eisen zijn variabele veelhoekige grondvlakken zonder bouwkundige beperkingen en zonder brandbeschermingstechnisch beveiligde kolommen realiseerbaar. Zij zijn ook in grote uitvoeringen met kantlengten tot 16 m, een afrollengte tot 6 m met hoeken van 30° tot 150° realiseerbaar.