• NL
 • Wereldmarktleider
 • Duurzaamheid
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
Wereldprimeurs van Stöbich

Wereldprimeurs van Stöbich

Uitdrukking van innovatief productontwerp

Moed en passie voor technologie - Made in Germany

Tot vandaag 11 wereldprimeurs

Sinds 1980 is onze innovatiekracht een principiële bouwsteen voor de ontwikkeling van brandbeveiligingssystemen die tot dan nog niet bestonden. Daarbij worden enerzijds volledig nieuwe oplossingsbenaderingen gevolgd en anderzijds systeemeigenschappen van bestaande producten verbeterd. Tot vandaag zijn 11 wereldprimeurs het resultaat van het innovatieve productontwerp en onderstrepen zij de voortrekkersrol van Stöbich op het gebied van de bouwkundige brandbeveiliging sinds de oprichting van het bedrijf.

2013 - Mechanisch robuust brandscherm (UL-Standard)

2013 - Mechanisch robuust brandscherm (UL-Standard)

2011 - Verborgen Textiel brandscherm Hidden Shield

2011 - Verborgen Textiel brandscherm Hidden Shield

2010 - Textiele brandschermen met thermische isolatie

2010 - Textiele brandschermen met thermische isolatie

2008 - Ruimtevormende textiele brandbeveiliging om de hoek

2008 - Ruimtevormende textiele brandbeveiliging om de hoek

2000 - Textiele rookschermen voor grote openingen

2000 - Textiele rookschermen voor grote openingen

1996 - Textiele brandschermen tot 30 m

1996 - Textiele brandschermen tot 30 m

1995 - Brandwerende hefstapelpoort Omnicompact

1995 - Brandwerende hefstapelpoort Omnicompact

1993 - Automatische rookschermen tot 50 m uit één stuk

1993 - Automatische rookschermen tot 50 m uit één stuk

1992 - Brandbeschermingisolatiedeuren voor koel- en diepvriesruimten

1992 - Brandbeschermingisolatiedeuren voor koel- en diepvriesruimten

1980 - Buisdoorvoerafsluitingen zonder behindering van de transportstroom

1980 - Buisdoorvoerafsluitingen zonder behindering van de transportstroom

1980 - Transportbandafsluitingen voor doorlopende transporttechniek

1980 - Transportbandafsluitingen voor doorlopende transporttechniek