OOF
Reference - Referenzbericht: Flugsteig A-West, Frankfurt

Gate A-West, Frankfurt

Nová přistávací dráha o délce 2800 metrů běží paralelně s existujícími startovacími a přistávacími dráhami. Osová vzdálenost k severní dráze činí cirka 1400 m. To umožňuje - na rozdíl od stávajícího systému souběžných přistávacích drah s užšími odstupy - provádět nezávislé souběžné přistání na nové severozápadní přistávací dráze a na stávající jižní dráze. Ze strany nově vybudované přistávací dráhy se nachází v odstupu 200 metrů souběžná rolovací dráha. Jak přistávací dráha, tak souběžná rolovací dráha jsou spojeny šesti vysokorychlostními dráhami a jednou pojezdovou drahou na východním a západním konci dráhy. Dvě pojezdové dráhy umožňují přístup k existujícím letištním provozům prostřednictvím linky ICE, dálnice A3 a letištního okruhu. Tyto dvě pojezdové dráhy se skládají z pěti samostatných mostních konstrukcí: přičemž mosty Ost1 a West1 jsou těmi největšími a nejnáročnějšími. Tyto mosty slouží letadlům k přejetí dálnice A3 a ICE linky. Dále jsou zde k dispozici tři mostní konstrukce, jmenovitě West 2, East 2 a East 3. Mosty West 2 a East 2 vedou přes Airportring, zatímco most East 3 se nachází na stávající letištní ploše. V ose pojezdové dráhy je most West 1 více než 90 metrů dlouhý a až 117 metrů široký. Most East 1 je – také v ose dráhy – více než 200 metrů dlouhý a až 220 metrů široký. Ulice Okrifteler prochází pod přistávací dráhou na severozápadě a spojuje obce Walldorf a Kelsterbach. Tunel je téměř 577 metrů dlouhý a 18 metrů široký. Nově bylo postaveno okolo 1,6 km ulice Okrifteler – včetně pěších a cyklistických stezek. Na nové přistávací dráze, tak jako i na stávajících dráhách je možný letový provoz za všech povětrnostních podmínek, takže mohou být uskutečněny přílety dle kategorie ILS IIIb. (Zdroj: www.fraport.de/de/konzern/flughafen-und-region/ausbau-fra.html)

Použité výrobky Stöbich

Reference - Turbocoil

Turbocoil

Rychlý bezpečnostní uzávěr

Použité výrobky Stöbich u podobných referencí

Reference - Turbocoil

Turbocoil

Rychlý bezpečnostní uzávěr