OOF
 • NL
 • Wereldmarktleider
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
Referentie - Referenzbericht: Flugsteig A-West, Frankfurt

Vertrekpier A-West, Frankfurt

De nieuwe landingsbaan met een lengte van 2.800 meter loopt parallel aan de bestaande start- en landingsbanen. De centrale afstand tot de Nordbahn bedraagt ca. 1.400 m. Het is hierdoor mogelijk - in tegenstelling tot het bestaande parallelbaansysteem met zijn kleinere afstanden - onafhankelijke parallel aan te vliegen op de nieuwe landingsbaan Nordwest en op de bestaande Südbahn verder te gaan. Naast de nieuw gebouwde landingsbaan is er op een afstand van 200 meter een parallelle taxibaan. Zowel de landingsbaan, alsook de parallelle taxibaan, worden door zes snelle taxibanen en elk een normale taxibaan aan het oostelijke en westelijke einde van de landingsbaan met elkaar verbonden. Twee taxibanen zorgen over het ICE-traject, de snelweg A3 en de Airport-Ring heen voor de aansluiting aan de bestaande luchthavenplatforms van het vliegveld. Deze beide taxibanen bestaan uit vijf afzonderlijke bruggen: De taxibruggen Ost1 en West1 zijn hierbij de grootste en meest verfijnde. Deze beide bruggen worden door de vliegtuigen gebruikt voor het kruisen van de snelweg A3 en het ICE-traject. Verder zijn er drie bruggen, namelijk West 2, Ost 2 en Ost 3. De bruggen West 2 en Ost 2 gaan over de Airportring, maar de brug Ost 3 bevindt zich op het bestaande luchthavenareaal. In het verlengde van de taxibaan is de taxibrug West 1 meer dan 90 meter lang en tot 117 meter breed. De taxibrug Ost 1, is – eveneens het verlengde van de taxibaan – meer dan 200 meter lang en tot 220 meter breed. De Okrifteler Straße loopt onder de landingsbaan Nordwest door de en verbindt de gemeenten Walldorf en Kelsterbach. De tunnel is bijna 577 meter lang en 18 meter breed. Zo'n 1,6 kilometer van de Okrifteler Straße werd opnieuw aangelegd– inclusief fiets- en voetpaden. Op de nieuwe landingsbaan en op de bestaande banen zijn vluchten onder alle weersomstandigheden mogelijk, zodat aanvliegen volgens de ILS categorie IIIb mogelijk is. (Bron: www.fraport.de/de/konzern/flughafen-und-region/ausbau-fra.html)

Ingebouwde Stöbich-producten

Referentie - Turbocoil

Turbocoil

Snelle veiligheidsafsluiting

Ingebouwde Stöbich-producten in vergelijkbare referenties

Referentie - Turbocoil

Turbocoil

Snelle veiligheidsafsluiting