Produktu - Fiberseal-RS

Fiberseal-RS

Popis produktu

Kouřotěsný uzávěr efektivní při vysokých tlacích a teplotě kouře do 200°C: chrání spolehlivě proti průniku kouře a splňuje požadavky na ochranu proti kouři podle DIN 18095-1. Systém je certifikovaný až do velikosti 7 m x 4,5 m – větší rozměry jsou technicky proveditelné a mohu být realizovány na vyžádání zákazníka. Fiberseal-RS bezpečně utěsňuje nerovnosti podlahy díky elastické koncové liště. Spojením dalších kompenzačních opatření a použitím požární tkaniny lze dosáhnou vyšších ochranných cílů. Systém se uzavírá gravitací, bez použití energie. Dle provedených požárních zkoušek odolá uzávěr Fiberseal-RS (při použití vhodné tkaniny) účinkům požáru více než 90 minut a dále snižuje tepelné sálání (radiaci). Tím jsou splněny požadavky na stupeň E90 W90 RS.

Fiberseal-RS

Doklad

Označení CE podle hEN 16034: 2014 ve spojení s hEN 13241: 2003 + A2: 2016

Směr uzavírání

z vrchu dolů

Požární odolnost

EW 90 • testováno podle EN 1634-1:2014-03

Uzavírací cykly

C • C1 • C2 • testováno podle EN 12605: 2000-08 • klasifikováno podle EN 13501-2: 2016-12

Ekologické předpoklady

Zvláštní podmínky prostředí nejsou brány v úvahu (např. vlhkost> 80%, Okolní teplota <5 ° C a> 45 ° C, zatížení větrem atd.)

viditelné povrchy pláště, vodicích kolejnic a koncového pásu

pozinkovaný

  • Fiberseal-RS
  • Fiberseal-RS
  • Fiberseal-RS
  • Fiberseal-RS
  • Fiberseal-RS
  • Fiberseal-RS
Konstrukční provedení - Systémový výkres

1Detektor kouře2Kastlík3Vodící lišta4Upevňovací konzole5Tkanina6Ukončovací lišta7Trubkovým motor8Řídící modul9Ovládání10Tlačítko


1Detektor kouře2Kastlík3Vodící lišta4Upevňovací konzole5Tkanina6Ukončovací lišta7Trubkovým motor8Řídící modul9Ovládání10Tlačítko

Tkanina

Šířka systému

Rolovací výška

t

h

Upozornění

Protex 600 S / Ecotex 1100 2S

< 10 m

≤ 6 m

350 mm

260 mm

Protex 600 S / Ecotex 1100 2S

< 5 m

≤ 4,5 m

285 mm

200 mm

Protex 600 S / Ecotex 1100 2S

< 3,5 m

≤ 3,5 m

190 mm

290 mm

Protex 600 S / Ecotex 1100 2S

< 7 m

≤ 5 m

290 mm

360 mm

Heliotex

< 7 m

≤ 3,2 m

350 mm

260 mm

Heliotex

< 5 m

≤ 2,5 m

285 mm

200 mm

montáž pouze na strop

Heliotex

< 3,5 m

≤ 2 m

190 mm

290 mm

Heliotex

< 6 m

≤ 3 m

290 mm

360 mm

Skříň

Standardní

Standardní skříň

Skříň - Standardní skříň

Montáž na stěně

Skříň - Montáž na stěně

Speciální provedení

Zvláštní konstrukce skříně

 - Zvláštní konstrukce skříně

Varianty montáže skříně

Montáž na stropě

Montáž na stěně

Stěna: falešný strop s krytem

Varianta montáže vodící lišty

Stěna

Ostění

Nika

Vodící lišty

Standardní

Montáž na stěně

Vodící lišty - Montáž na stěně

a104b74

Montáž v ostění

Vodící lišty - Montáž v ostění

a104b74

Montáž v nice

Vodící lišty - Montáž v nice

a104b74

Ukončovací lišty

Standardní

Standardní

Ukončovací lišty - Standardní

Speciální provedení

S bezpečnostní kontaktní lištou

 - S bezpečnostní kontaktní lištou

Reference

Produktu - Novostavba kliniky v Mindenu

Novostavba kliniky v Mindenu

Produktu - KIT předsednictvo RSA, Karlsruhe

KIT předsednictvo RSA, Karlsruhe

Produktu - BV WINX / Maintor

BV WINX / Maintor

Produktu - BMW Group Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ), München

BMW Group Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ), München