Stöbich: Vind product

Anwendungssuche

Amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.Lorem incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Los geht's!

Produkt Auswahl

Here you can find easily the product of your choice. Please just enter the first letters of the product name and select the requested product from the shown list. The overview about our system portfolio you will find using the menue items.

Producten -

Stöbich Fire Protection: Producten

Brandschermen

Brandschermen

Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en de toepassing van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen zowel als verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel ontwerpvrijheid voor veeleisende architectuur van open ruimteconcepten.

Brandschermen
Transportbandafsluitingen

Transportbandafsluitingen

Veelsoortige productie- en logistiekprocessen vereisen de meest uiteenlopende bouwwijzen van transportinrichtingen. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende dan wel brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van branddeuren worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te verhinderen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen aanstonds en automatisch afsluiten. Daarbij komt het evenzeer op een volgens DIN EN 13501-2 geclassificeerde brandweerstand aan, als op het vlotte vrijmaken van de afsluitgebieden in geval van het ontstaan van brand.

Transportbandafsluitingen
Rookschermen

Rookschermen

Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waarin ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) zijn begrepen. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

Rookschermen
Rookschermen

Rookschermen

Rookschermen (RSV) verhinderen in gesloten toestand het passeren van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft voor de redding van mensen en dieren zowel als voor de berging van waardevolle zaken.

Rookschermen
Buisdoorvoerafsluitingen

Buisdoorvoerafsluitingen

De oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor luchtbehandelingsapparatuur in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de transportstroom in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door abrasieve transportmaterialen vermeden.

Buisdoorvoerafsluitingen
Besturingen

Besturingen

Besturingen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn veiligheidsrelevant, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting van generlei waarde zijn. Besturingen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere besturingen, zoals bijv. gebouwbesturingstechniek op een hoger niveau of het vrijmaken van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

Besturingen