• NL
 • Wereldmarktleider
 • Oplossingen
  • Brandschermen

   Brandschermen

   Brandschermen dienen in geval van brand voor de afsluiting van wand- of plafondopeningen. Hun constructieve opbouw (afrol- of vouwtechniek) en het gebruik van diverse weefsels maken een breed scala van toepassingen alsook verschillende beveiligingsdoelen of classificaties en tijdklassen mogelijk. Behuizing en geleiderails van de flexibel toepasbare systemen passen vrijwel onzichtbaar in het bouwwerk en bieden veel vrijheid op het gebied van ontwerp bij de veeleisende architectuur van openruimteconcepten.

  • Transportband afsluitingen

   Transportband afsluitingen

   Voor veelzijdige productie- en logistiekprocessen zijn de meest uiteenlopende soorten transporinstallaties nodig. Wanneer deze transportbanen door brandvertragende of brandwerende wanden of plafonds leiden, moeten de hiervoor noodzakelijke openingen van brandafsluitingen worden voorzien, om een uitbreiding van het vuur via de transporttechniek of het transportgoed te voorkomen. In geval van brand moeten brandwerende transportbandafsluitingen deze openingen onmiddellijk en automatisch afsluiten. Daarbij is een brandwerendheid die is geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2 net zo belangrijk, als het snelle vrijgeven van de afsluitgebieden bij de activering.

  • Rookwerende schermen

   Rookwerende schermen

   Een rookscherm is een deel van een installatie voor het vrijhouden van rook, waartoe ook andere onderdelen zoals natuurlijke rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-2) en machinale rook- en warmteafvoerapparatuur (EN 12101-3) behoren. Rookschermen beperken daarbij de beweging van verbrandingsgassen binnen een bouwwerk in geval van een brand.

  • Rookdichte schermen

   Rookdichte schermen

   Rookgordijnen voorkomen in gesloten toestand de doortocht van rook in de beginfase van een brand, zodat in geval van brand in de daarachter liggende ruimte ook zonder bescherming van de ademhalingswegen voldoende tijd blijft om mensen en dieren te redden en waardevolle spullen op te bergen.

  • Buisafdichtingen

   Buisafdichtingen

   Dé oplossing voor problemen met brandwerende kleppen voor ruimteluchttechnische installaties in transportprocessen. Stöbich biedt brandbeveiliging voor pneumatische transportleidingen, waarbij de afsluitende elementen niet met de stroomsnelheid in aanraking komen. Zo wordt beschadiging of vervuiling van de afsluitende elementen door ruw transportmateriaal vermeden.

  • Besturingen

   Besturingen

   Bedieningen zijn voor alle automatische brandbeveiligingssystemen nodig! Zij zijn belangrijk voor de veiligheid, want zonder hun functie of bij storingen zou de totale investering van een brandbeveiligingsafsluiting waardeloos zijn. Bedieningen coördineren zowel branddetectie alsook het samenspel met andere bedieningen, zoals gebouwbeheertechniek op een hoger niveau of het activeren van het afsluitgebied bij transportbandafsluitingen.

 • Referenties
 • Over Stöbich
 • Actueel
 • Contact
product - Fibershield-W

Fibershield®-W

Productbeschrijving

Het textiel brandwerende gordijn voor gevelopeningen en kleine (W) openingen voor installatie binnenshuis.

De voordelige brandbeveiligingsoplossing voor raamopeningen - met handmatige standaardaandrijving via handwiel, zeskantmoer of luifelslinger (optioneel). Fibershield-W kan worden geïnstalleerd met normaal opengaande ramen - voor metalen ramen met de stof "Ecotex" en voor houten of plastic ramen met de stof "Heliotex". Het brandscherm wordt door middel van smeltzekering geactiveerd.

Fibershield-W

Systeem type

Textiel brandscherm

Haalbare beschermingsdoelen

EI - met brandlastvrije zone • EW 90 • EI - met sprinkler

Weefsel

Ecotex 1100-B1

Brandlastvrije zone

Heliotex: EI 30/60/90 min 20/30/50 cm • Protex/Ecotex: EI 30/60/90 min 100/150/200 cm

Bewijs

UB III/B-06-016 • UB III/B-08-012 • UB III/B-08-016

Sluitrichting

van boven naar beneden

Brandwerendheid

E 30 • E 60 • E 90 • geclassificeerd volgens DIN EN 13501-2

Sluitingscycli

C2

Maximale maatvoering

(W) Weefselafhankelijke Heliotex: tot 4 m breed of 1,4 m uitgerold lengte • (W) Weefselafhankelijk Ecotex: tot 4 m breed of 2 m uitgerold lengte

Type leiderschap

Geleiderails

Opslag

stevige opslag

Heropening

zelfsluitend

 • Fibershield-W
 • Fibershield-W
 • Fibershield-W
 • Fibershield-W
 • Fibershield-W
Constructieve systeemopbouw - Systeemtekening


Weefsel

Systeembreedte

Afrollengte

t (mm)

h (mm)

Ecotex 1100

≥ 0,5 m - ≤ 1,5 m

≥ 0,5 m - ≤ 2 m

135

140

Ecotex 1100

> 1,5 m - ≤ 1,8 m

≥ 0,5 m - ≤ 1,8 m

135

140

Ecotex 1100

> 1,8 m - ≤ 4 m

≥ 0,5 m - ≤ 1 m

135

140

Heliotex EW90

≥ 0,5 m - ≤ 1,8 m

≥ 0,5 m - ≤ 1,4 m

135

140

Heliotex EW90

> 1,8 m - ≤ 4 m

≥ 0,5 m - ≤ 1 m

135

140

De verhouding tussen systeembreedte en afwikkelingslengte mag niet groter zijn dan 1 tot 3

Inbouwvarianten

Wandmontage

Afsluitlijsten

Standaard

Afsluitlijst Fibershield-W

Afsluitlijsten - Afsluitlijst Fibershield-W

Omkasting

Standaard

Thermomechanisch

Omkasting - Thermomechanisch

Bijzonder

Elektromechanisch

 - Elektromechanisch

Inbouwvariant geleiderail

Wand

Geleiderails

Standaard

Standaard

Geleiderails - Standaard