Stöbich: Vyhledávač výrobků

Anwendungssuche

Amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.Lorem incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Los geht's!

Výběr výrobků

Zde se dostanete přímo k požadovanému výrobku. Zadejte několik prvních písmen z názvu výrobku a vyberte požadovaný výrobek ze zobrazeného seznamu. Přehled našeho portfolia výrobků je k dispozici na hlavním panelu pod položkou Výrobky.

Vyloučení odpovědnosti - Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti

Ručení za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s největší pečlivostí. Za obsahovou správnost, úplnost a aktuálnost ovšem nemůžeme zodpovídat. Jako poskytovatelé služeb zodpovídáme podle ustanovení § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o službách elektronických informací a komunikací) za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle § 8 až § 10 TMG nejsme ovšem jako poskytovatelé služeb povinni sledovat předané nebo uložené cizí informace nebo zkoumat okolnosti, které by naznačovaly protiprávní činnost. Povinnosti týkající se odstraňování či blokování používání informací podle obecných zákonů tímto zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto směru je ovšem možná teprve od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení práva dozvíme. Jakmile se dozvíme o příslušných porušeních práva, takový obsah obratem odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, jejichž obsah nemůžeme ovlivnit. Proto za tento obsah cizích stránek nemůžeme odpovídat. Za obsah stránek, na které se dostanete přes odkazy, zodpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Stránky, na které odkazujeme, jsme prověřili ohledně možných porušení práva v okamžiku, kdy jsme je ve formě odkazu uvedli na našich stránkách. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku uvedení linku patrný. Nemůžeme ovšem permanentně kontrolovat stránky propojené přes odkazy s našimi stránkami bez konkrétních vodítek k porušení práva. V případě, že se dozvíme o porušení práva, tyto linky okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Obsah a díla vytvořená na těchto stránkách provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracovávání, šíření a jakékoliv využití nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas daného autora či zhotovitele. Stahování a vytváření kopií těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nikoliv pro komerční použití. Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, je třeba respektovat autorská práva třetích osob. Především pak obsahy třetích osob jsou jako takové označovány. Pokud si přesto všimnete porušení autorského práva, prosíme o patřičné upozornění. Pokud zjistíme, že dochází k porušení práva, takové obsahy okamžitě odstraníme.

Ochrana dat

Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvádění osobních údajů. Pokud se zjišťují na našich stránkách osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak, pokud možno, vždy na dobrovolné bázi. Tato data nejsou předávána třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu. Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat po internetu (např. u komunikace e-mailem) vykazuje bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetích osob není možná. Výslovně nesouhlasíme s použitím kontaktních dat třetími osobami, zveřejněných v rámci povinnosti uvádět provozovatele, pro účely zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo na provedení právních kroků v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. ve formě spamů.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. Google Analytics využívá tzv. "cookies", textové soubory, které se uloží na Vašem počítači a umožňují analyzovat používání stránky Vaší osobou. Informace vytvořené cookie přes používání této stránky (včetně Vaší IP-adresy) se přenese na server Googlu v USA a tam uloží. Google tyto informace použije, aby vyhodnotil používání stránky a sestavil zprávy o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele stránek a poskytl služby spojené s používáním stránek a internetu. Google tyto informace eventuálně zašle třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud tyto třetí osoby tato data zpracovávají z pověření Googlu. Google v žádném případě nespojí Vaši IP-adresu s jinými daty Googlu. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však, že v takovém případě eventuálně nebudete moci zcela využít veškerých funkcí této webové stránky. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním dat, které Google přes Vás získal výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu.