Záplavové a skladovací kontejnery

Flut- und Lagercontainer

Popis produktu

Zaplavovací a skladovací kontejnery slouží k bezpečnému uložení vadných a nevadných bateriových zásobníků. Každý ze stacionárních kontejnerů je určen k uložení baterií s celkovou jmenovitou energií 125 kWh. V případě havárie spustí integrovaný systém detekce požáru rychlé zaplavení příslušného úložného místa. Tímto způsobem jsou baterie včas ochlazeny a je co nejlépe zabráněno tepelnému vyčerpání. V centrálním zásobníku vody s ochranou proti zamrznutí a úpravou vody je k dispozici voda pro zaplavení obou zásobníků. Aby bylo zajištěno dostatečné ochranu životního prostředí je systém vybaven filtry škodlivých plynů. Kromě vizuálně-akustické signalizace na místě lze systém integrovat do stávajícího systému požární signalizace. Kromě toho je možné prostřednictvím aplikace SMC na mobilních koncových zařízeních zobrazit stavové a poplachové hlášení.

Celkové vnější rozměry systému9.494 x 3.400 x 3.508 mm (B x H x T)*
Vnitřní rozměry místo uložení2.400 x 1.500 x 1.700 mm (B x H x T)*
Energetický obsah úložiště na úložné místo max.125 kWh
Výška zaplavení1.000 mm*
Kapacita zásobníku vody13.000 litrů
Napětí400 V / 50 Hz
SchváleníCE | VdS (FACP a detekce) | EN 54 (FACP a detekce)

* Další parametry na vyžádání
Flut- und Lagercontainer

Legenda k systémovým komponentům:
1 = Řídicí systém s ústřednou požární signalizace
2 = Zásobník vody s ochranou proti zamrznutí a úpravou
3 = Systém filtrování škodlivých plynů
4 = Záplavová a skladovací nádoba.

Hlavní vlastnosti

Dva zaplavitelné úložné prostory pro uložení baterií
Nakládací otvor lze ručně uzavřít pomocí těsně uzavíratelných výklopných dveří, lze nakládat vysokozdvižným vozíkem
Monitorování skladovacích zásobníků a detekce případného poškození
Zobrazení stavu skladovacího zásobníku "Průměrný"
Automatický systém zaplavování pro oddělené zaplavování obou zásobníků, oddělené skladování vody s úpravou vody a ochranou proti zamrznutí
Integrovaný filtr škodlivých plynů s automatickým aktivním odsáváním pro filtraci plynů vznikajících v případě havárie
Dodatečná bezpečnost díky přetlakovým prvkům

Rozměry


Rozměry zatopené a skladovací nádoby
Rozměry zatopené a skladovací nádoby
Rozměry zatopené a skladovací nádoby